Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2022 03 października 2022

Specjalista w Wydziale Planowania w Departamencie Ochrony Przed Powodzą i Suszą

Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KP Data publikacji: 20 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BEDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

udział w pracach Wydziału Planowania, przygotowanie, koordynacja, realizacja i monitorowanie zadań oraz w zakresie przygotowania dokumentów planistycznych przeciwdziałania powodzi i suszy, w tym:
 • wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim w zakresie opracowania przeglądów i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
 • współpracę z jednostkami organizacyjnymi  Wód Polskich, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami prywatnymi w celu zapewnienia właściwej wymiany informacji i zapewnienia koordynacji prac na obszarach dorzeczy w procesie opracowywania dokumentów wynikających z wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE.
 • przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE.
 • wykonywanie prac związanych z opracowywaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w celu wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
 • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje poselskie, pisma, skargi i wnioski w zakresie właściwości wydziału.
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i normatywnych w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, hydrologia,geografia lub pokrewne,
 • ma minimum rocznedoświadczenie zawodowe,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • działa skutecznie pod presją czasu, jest odporny na stres,
 • dobrze organizuje własną pracę i wykazuje inicjatywę w działaniu.
 
DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość zagadnień z zakresu hydrotechniki, hydrologii i meteorologii,
 • wiedzę w zakresie zarządzania,
 • wiedzę w zakresie prowadzenia projektów w tym projektów unijnych,
 • umiejętność czytania map, znajomość oprogramowania GIS (ArcGIS, QGIS).

Oferujemy

• umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
• dofinansowanie do prywatnej opieki,
• wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
• atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
• dofinansowanie do karty sportowej,
• zgrany zespół i miłą atmosferę,
• pracę, która ma znaczenie.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią
i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy
i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony