Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Starszy specjalista ds. ochrony wód morskich

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KZW Data publikacji: 25 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BEDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • zapewnienie spójności pomiędzy zadaniami, których prace dotyczą kwestii związanych z redukcją emisji biogenów, realizowanymi zarówno w ramach projektów krajowych jak i pracami międzynarodowych grup roboczych w tym działających przy Komisji Europejskiej oraz np. HELCOM, MKOOpZ,
 • prowadzenie spraw związanych z zadaniami grup roboczych HELCOM oraz czasowych grup roboczych powoływanych do opracowywania analizy presji, w zakresie merytorycznym Wydziału,
 • nadzór nad pracami związanymi z wdrażaniem przez Polskę Regionalnego Planu HELCOM w zakresie odpadów morskich w kontekście odpadów ze źródeł lądowych,
 • przygotowanie aktualizacji Programu ochrony wód morskich,
 • przygotowywanie informacji na stronę internetową Wód Polskich w zakresie zajmowanego stanowiska.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, oceanologia,
 • ma minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • zna przepisy ustaw: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r., ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (w zakresie wód przejściowych i przybrzeżnych),
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • działa skutecznie pod presją czasu, jest odporny na stres,
 • dobrze organizuje własną pracę i wykazuje inicjatywę w działaniu.

Oferujemy

• umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
• dofinansowanie do prywatnej opieki,
• wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
• atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
• dofinansowanie do karty sportowej,
• zgrany zespół i miłą atmosferę,
• pracę, która ma znaczenie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią
i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy
i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony