Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2022 03 października 2022

Starszy specjalista ds. programu oczyszczania ścieków komunalnych

Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KZW Data publikacji: 20 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami, Oczyszczanie ścieków

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • wykonywanie zadań związanych z prawidłowym wdrożeniem dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu wymaganych ustawą Prawo wodne sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz aktualizacji tego programu (aKPOŚK),
 • współpracę w opracowywaniu raportów do Komisji Europejskiej w zakresie spełnienia wymagań dotyczących wdrażania dyrektywy 91/271/EWG,
 • opiniowanie dokumentów, raportów i ekspertyz z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych,
 • rozpatrywanie wniosków, zapytań i interpelacji poselskich w zakresie wykonywanych zadań,
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie właściwości stanowiska pracy, w celu tworzenia właściwych instrumentów prawnych,
 • udział w pracach międzynarodowych i krajowych grup roboczych utworzonych na potrzeby wdrażania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
 • przygotowywanie odpowiedzi i dokumentów w ramach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach związanych z gospodarką wodną,  
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Dyrektywa Rady 91/271/EWG, 
 • zna rozporządzenia: w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Ministra Budownictwa w sprawie w sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
 • posiada minimum 3 lat doświadczenia zawodowego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • działa skutecznie pod presją czasu,
 • dobrze organizuje własną pracę.
 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość na poziomie podstawowym: Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Ustawy o odpadach (w zakresie komunalnych osadów ściekowych), Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów (w zakresie odpadów powstających na oczyszczalniach ścieków komunalnych).

Oferujemy

• umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
• dofinansowanie do prywatnej opieki,
• wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
• atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
• dofinansowanie do karty sportowej,
• zgrany zespół i miłą atmosferę,
• pracę, która ma znaczenie.

Wyślij swoją kandydaturę

Niektóre telefony i tablety nie umożliwiają załączania plików tekstowych.
W takim przypadku radzimy skorzystać z komputera.
(* Wymagane pola)
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią
i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy
i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony