Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. Eksploatacji Turbin Wiatrowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: PGE Numer referencyjny: GKPGE/EO/DW/02/2019 Data publikacji: 11 marca 2019 Lokalizacja: Wojciechowo - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Energetyka wiatrowa

Opis stanowiska

Miejsce pracy: Farma Wiatrowa Wojciechowo i Lotnisko w okolicach miejscowości Kopaniewo i Wojciechowo (województwo pomorskie)

Opis stanowiska:
 • Wykonywanie prac serwisowych, inspekcji urządzeń technicznych przy ścisłej współpracy z podwykonawcami i dostawcami części zamiennych,
 • Usuwanie awarii turbin wiatrowych,
 • Utrzymanie ciągłej gotowości turbin wiatrowych przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości oraz zasad bezpieczeństwa,
 • Raportowanie i analiza zdarzeń zaistniałych na farmie wiatrowej.

Wymagania

Profil idealnego kandydata:
 • Wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe o profilu technicznym (np. elektrycznym, mechanicznym, elektrotechnicznym, energetycznym, mechatronika),
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy w dziale utrzymania ruchu lub dziale technicznym (mile widziane doświadczenie w serwisie turbin wiatrowych),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność,
 • Pełna sprawność psychoruchowa,
 • Świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

Ze swojej strony gwarantujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Stałe miejsce świadczenia pracy,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne posiadanego doświadczenia oraz pakiet benefitów,
 • Przyjazną atmosferę w pracy,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Inne informacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: eosa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

PGE Energia Odnawialna S.A informuje, że w procesie rekrutacji ma prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Energia Odnawialna S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.

Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE Energia Odnawialna S.A. przetwarza te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych może być w każdym momencie wycofana bez wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

PGE Energia Odnawialna S.A. informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

Informacje o pracodawcy

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony