Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Laborant

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Numer referencyjny: 1 Data publikacji: 18 lipca 2022 Lokalizacja: Wołomin - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Woda: Analizy, badania laboratoryjne

Opis stanowiska

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Wykonywanie badań fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych.
 • Pobieranie i transportowanie próbek wody, ścieków i osadów ściekowych do badań zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami i instrukcjami.
 • Udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych prowadzenie procesu walidacji/ weryfikacji.
 • Realizacja programu potwierdzenia ważności wyniku badań wykonywanych w laboratorium.
 • Opracowywanie wyników badań oraz sporządzanie raportów.
 • Udział w badaniach biegłości.
 • Czynny udział podczas audytów wewnętrznych i oceny PCA.
 • Samodzielna obsługa sprzętu, nadzór nad wyposażeniem, w tym kalibracja oraz sprawdzanie urządzeń.
 • Udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagania

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – kierunkowe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne.
 • Znajomość technik badań (spektrofotometrycznej, wagowej, miareczkowej, potencjometrycznej, nefelometrycznej, konduktometrycznej, elektrochemicznej).
 • Znajomości normy ISO 17025.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania MS Office (w szczególności MS Excel).
 • Dokładność, samodzielność, systematyczność w realizacji powierzonych zadań.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność za wykonywane zadania.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium oraz praktyczna znajomości metodyk badań wody, ścieków i osadów ściekowych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

Oferujemy:

 • Realny wpływ na kształtowanie pracy i rozwój akredytowanego laboratorium.
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach.
 • Interesującą, odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się Spółce.

Inne informacje

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów

aplikacyjnych (cv oraz list motywacyjny) na adres:

praca@pwik.wolomin.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny) na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r."


Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin. Adres do kontaktu: pwik@pwik.wolomin.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, aby rozpatrzyć dokumenty aplikacyjne kandydata do pracy. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas prowadzonego procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody dot. przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest spółką posiadającą osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców o numerze 0000002980 dnia 09.05.2001 r.

Przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
Pobór i uzdatnianie wody
Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
Odprowadzanie ścieków
Odprowadzanie ścieków bytowo - gospodarczych do urządzeń kanalizacyjnych
Oczyszczanie ścieków
Utrzymywanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych
Pozostała działalność związana z odprowadzaniem ścieków
Budownictwo
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych i rurociągów przesyłowych wody
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów lokalnych, wodnych i kanalizacyjnych
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynieryjnych - budowa obiektów do uzdatniania i oczyszczania wody
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Działalność w zakresie projektowania budowlanego związanego z inżynierią wodną i lądową
Analizy techniczne: wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. działa na terenie Wołomina oraz pobliskich miejscowości tj. Kobyłka, Zagościniec, Duczki, Grabie Stare, Grabie Nowe, Mostówka, Lipinki, Lipiny Stare oraz Lipiny Nowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony