Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Młodszy specjalista / Specjalista ds. technicznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Numer referencyjny: DT/07/22 Data publikacji: 19 sierpnia 2022 Lokalizacja: Wołomin - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Woda: Melioracje i urządzenia wodne

Opis stanowiska

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
 
 • Przyjmowanie wniosków o warunki, opracowywanie warunków technicznych, umów przyłączeniowych, umów na wybudowanie sieci, umów przedwstępnych oraz obsługa klienta w tym zakresie.
 • Opracowywanie warunków technicznych na montaż podlicznika, rozliczenie budynku jako wielolokalowy.
 • Wprowadzanie teczek do systemu Unisoft.
 • Wprowadzanie uzgodnień projektów do systemu Unisoft.
 • Wprowadzanie elementu sieci do systemu Unisoft – wybudowane sieci i przyłącza.
 • Wprowadzanie elementów sieci do systemu GIS E-Kart Analyst – opisywanie i oznaczenie elementów w systemie w oparciu o dokumentację wprowadzoną do systemu Unisoft.
 • Przygotowywanie sprawozdań.
 • Praca w archiwum zakładowym.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki w zakresie: budownictwa, inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska.
 • Min. 3 - letnie doświadczenie w obszarze objętym ww. zakresem zadań.
 • Znajomość przepisów ustawodawczych, w szczególności: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane, prawo wodne.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania programów, tj. Unisoft, Epanet (program do wykonywania analiz sieci wodociągowej), Kart Gis.
 • Umiejętność obsługi urządzeń, tj. ploter, skaner.
 • Odporność na sytuacje stresowe - bezpośredni kontakt z klientem.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Dokładność, skrupulatność i terminowość w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy

 • Realny wpływ na kształtowanie polityki procesów technicznych w Spółce.
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Interesującą, odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się Spółce.

Inne informacje

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz list motywacyjny) na adres:

rekrutacja@edupartners.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W temacie wiadomości e-mail prosimy podać numer referencyjny: DT/07/22

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny) na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez EDUPARTNERS Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. J. zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r."

EDUPARTNERS – Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. Jawna jest podmiotem wpisanym

do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 5045.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest EDUPARTNERS Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. J. z siedzibą w Chorzowie, ul. Stefana Batorego 48/310, 41-506 Chorzów. Adres do kontaktu: kontakt@edupartners.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, aby rozpatrzyć dokumenty aplikacyjne kandydata do pracy. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas prowadzonego procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody dot. przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest spółką posiadającą osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców o numerze 0000002980 dnia 09.05.2001 r.

Przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
Pobór i uzdatnianie wody
Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
Odprowadzanie ścieków
Odprowadzanie ścieków bytowo - gospodarczych do urządzeń kanalizacyjnych
Oczyszczanie ścieków
Utrzymywanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych
Pozostała działalność związana z odprowadzaniem ścieków
Budownictwo
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych i rurociągów przesyłowych wody
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów lokalnych, wodnych i kanalizacyjnych
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynieryjnych - budowa obiektów do uzdatniania i oczyszczania wody
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Działalność w zakresie projektowania budowlanego związanego z inżynierią wodną i lądową
Analizy techniczne: wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. działa na terenie Wołomina oraz pobliskich miejscowości tj. Kobyłka, Zagościniec, Duczki, Grabie Stare, Grabie Nowe, Mostówka, Lipinki, Lipiny Stare oraz Lipiny Nowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony