Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2022 27 listopada 2022

Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamówień

Pracodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Numer referencyjny: DI/10/22 Data publikacji: 21 listopada 2022 Lokalizacja: Wołomin - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Woda: Zarządzanie wodą w mieście

Opis stanowiska

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Prowadzenie procesu inwestycyjnego.
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją umów.
 • Prowadzenie uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, związanych z realizowanymi    inwestycjami.
 • Koordynacja i przygotowanie materiałów przetargowych.
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie UPZP oraz wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień, udział w komisjach przetargowych.
 • Przygotowanie informacji i zestawień związanych z sprawozdawczością wewnętrzną i zewnętrzną  działu oraz tworzenie harmonogramów, planów w zakresie realizowanych inwestycji.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne z zakresu inżynierii sanitarnej lub budowlanej.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zadań- minimum 3 lata.
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i powiązanych aktów prawnych.
 • Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień.
 • Praktyczna znajomość systemów/programów informatycznych, w szczególności MS Office (Word, Excel, Power Point).
 • Dokładność, skrupulatność i terminowość oraz dobra organizacja pracy własnej w realizacji powierzonych zadań.
 • Doświadczenie przy kompleksowej obsłudze procesu zamówień publicznych.
 • Mile widziane doświadczenie przy kompleksowej obsłudze procesu pozyskiwania środków zewnętrznych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pracę w formie stacjonarnej w siedzibie głównej Spółki.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego (programy szkoleniowe).
 • Interesującą pracę w prężnie rozwijającej się Spółce.
 • Atrakcyjne warunki finansowe oraz pakiet socjalny w ramach ZFŚS w tym: dopłata do wypoczynku, talony świąteczne, dopłata do kolonii, paczki dla dzieci na święta, premie kwartalne i roczne.

Wyślij swoją kandydaturę

Niektóre telefony i tablety nie umożliwiają załączania plików tekstowych.
W takim przypadku radzimy skorzystać z komputera.
(* Wymagane pola)
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest spółką posiadającą osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców o numerze 0000002980 dnia 09.05.2001 r.

Przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
Pobór i uzdatnianie wody
Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
Odprowadzanie ścieków
Odprowadzanie ścieków bytowo - gospodarczych do urządzeń kanalizacyjnych
Oczyszczanie ścieków
Utrzymywanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych
Pozostała działalność związana z odprowadzaniem ścieków
Budownictwo
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych i rurociągów przesyłowych wody
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów lokalnych, wodnych i kanalizacyjnych
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynieryjnych - budowa obiektów do uzdatniania i oczyszczania wody
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Działalność w zakresie projektowania budowlanego związanego z inżynierią wodną i lądową
Analizy techniczne: wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. działa na terenie Wołomina oraz pobliskich miejscowości tj. Kobyłka, Zagościniec, Duczki, Grabie Stare, Grabie Nowe, Mostówka, Lipinki, Lipiny Stare oraz Lipiny Nowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony