Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Planistyki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: PSE - Polskie Sieci Energetyczne S.A. Numer referencyjny: CJI/WP/S/02/19 Data publikacji: 12 marca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:
 • Prowadzenie postępowań dotyczących pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodnoprawnych oraz innych rozstrzygnięć administracyjnych wymaganych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska w zakresie inwestycji, w tym przygotowywanie wniosków o ich wydanie, monitorowanie postępowania administracyjnego oraz ocena formalno – prawna wydawanych przez organy administracji publicznej rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) i zajmowanych stanowisk (opinii, uzgodnień),
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji wymaganej w procesie: oceny oddziaływania na środowisko (karty informacyjne przedsięwzięć (KIP), raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), pozyskania pozwoleń wodnoprawnych (operaty wodnoprawne) oraz innych rozstrzygnięć administracyjnych wymaganych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska dla realizacji inwestycji, w tym opiniowanie opracowań przedkładanych przez wykonawców w tym zakresie,
 • Opiniowanie pod względem formalno – prawnym wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodnoprawnych dla realizowanych inwestycji oraz innych rozstrzygnięć administracyjnych wymaganych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, przedkładanych przez wykonawców, 
 • Opiniowanie specyfikacji wymogów funkcjonalno – użytkowych w zakresie wytycznych wynikających z przepisów ochrony środowiska,
 • Opracowywanie ekspertyz, opinii lub rekomendacji w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko przygotowywanych w całym cyklu życia projektu inwestycyjnego,
 • Opracowywanie analiz środowiskowych w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych, hałasu i pola elektromagnetycznego w całym cyklu życia projektu inwestycyjnego,
 • Współpraca z organami administracji publicznej, sądami oraz innymi instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi, w zakresie procesu inwestycyjnego.

Wymagania

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe II stopnia (kierunkowe w zakresie ochrony środowiska),
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • Znajomość wymagań formalno-prawnych procesu inwestycyjnego projektów liniowych,
 • Znajomość zasad przygotowywania dokumentacji formalno-prawnej na potrzeby pozyskania decyzji z zakresu prawa ochrony środowiska.

Inne informacje

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Informacje o pracodawcy

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony