Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.03.2023 26 marca 2023

Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny: 117428 Data publikacji: 13 marca 2023 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Ponad 10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie w zakresie wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju projektów dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 • Udział w postępowaniu transgranicznym w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy projektów dokumentów opracowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których skutki realizacji mogą oddziaływać na jej terytorium;
 • Zapewnienie udziału społeczeństwa i przygotowanie projektów stanowisk dotyczących projektów przedmiotowych dokumentów.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie;
 • Obiekt posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę;
 • Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku i I piętrze;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • Brak klimatyzacji.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, nauki przyrodnicze, geografia, urbanistyka, gospodarka przestrzenna;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań w obszarze zagospodarowania przestrzennego;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • Zdolność do całościowych i wielowątkowych analiz zagadnień przestrzennych;
 • Umiejętności interpersonalne i negocjacyjne;
 • Umiejętność posługiwania się prawem Unii Europejskiej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku o podobnym zakresie zadań;
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Sświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Termin składania dokumentów: 24.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, uczestnicy w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgodnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje zadania związane z udziałem organizacji w systemie EMAS.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony