Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Inspektor w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny: 84193 Data publikacji: 10 września 2021 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Zarządzania Środowiskiem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko;
 • Przygotowuje projekty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i projekty postanowień uzgadniających w celu określenia środowiskowych warunków zgody na realizację planowanych przedsięwzięć;
 • Prowadzi postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko w celu spełnienia wymagań Konwencji z Espoo;
 • Przygotowuje projekty postanowień w celu określenia środowiskowych warunków zgody na realizację planowanych przedsięwzięć na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Warunki pracy:

Praca administracyjno biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie. Obiekt posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku, I piętrze. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Brak klimatyzacji.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, budownictwo
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub planowaniu przedsięwzięć, budownictwie sanitarnym, drogowym, kubaturowym, inwestycjach
 • znajomość przepisów krajowych i UE z zakresu ochrony środowiska;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • zdolności negocjacyjne i interpersonalne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 21.09.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, uczestnicy w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgodnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje zadania związane z udziałem organizacji w systemie EMAS.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony