Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Starszy informatyk Wydziale Organizacyjno-Finansowym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny: 77689 Data publikacji: 30 kwietnia 2021 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Wymiar etatu: 0,5) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy informatyk w Wydziale Organizacyjno-Finansowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Zarządzanie i administrowanie zasobami infrastruktury informatycznej występującej w RDOŚ(m.in. komputery, peryferia, oprogramowanie sieci komputerowej i teleinformatycznej / łącza telekomunikacyjne, urządzenia aktywne itp.) w celu ich własciwego i optymalnego wykorzystania..
 • Koordynowanie wyposażenia pracowników RDOŚ w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodne z obowiązującymi w RDOŚ standardami, instalacja dodatkowych podzespołów komputera i jego peryferii.
 • Wspomaganie użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania w RDOŚ wiedzą techniczną niezbędną w celu ich właściwego wykorzystania przez użytkowników w pracy służbowej.
 • Wykonywanie oraz koordynowanie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i sieci na podstawie zgłoszeń użytkowników RDOŚ - samodzielnie lub za pośrednictwem specjalistycznego serwisu w celu ich sprawnego funkcjonowania.
 • Instalacja i aktualizacja niezbędnego oprogramowania systemowego, biurowego i narzędziowego na stacjach roboczych użytkowników.
 • Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa systemów, danych i ich użytkowników oraz infrastruktury informatycznej - stosownie do posiadanych środków i możliwości.
 • Planowanie niezbędnych zakupów informatycznych i dokonywanie oceny ofert dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem technicznym.

Warunki pracy:
Praca administracjnobiurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Obiekt posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Pomieszczenia iurowe zlokalizowane są na parterze budynku I pietrze oraz III pietrz.
Oświetlenie naturalne i sztuczne. Brak klimatyzacji.

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego oraz systemów z rodziny Windows, problematyki sieciowej i teleinformacyjnej,
 • Znajomość terminologii technicznej z zakresu informatyki w tym również w języku angielskim,
 • Asertywność,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe informatyczne z elementami ekonomi, ochrony środowiska,
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań w administracji publicznej,
 • Znajomość oprogramowania narzędziowego oraz wspomagającego zarządzanie i branżowego,
 • Umiejętność rozwiązywania zaistniałych problemów,
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Bardzo dobra znajomość ststemów z rodziny Windows: Server 7,10 2012/2016.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 10.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, uczestnicy w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgodnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje zadania związane z udziałem organizacji w systemie EMAS.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony