Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Olsztynie Numer referencyjny: 75150 Data publikacji: 02 marca 2021 Lokalizacja: Olsztyn - Warmińsko-mazurskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy związane z zapewnieniem obsługi administracyjno-gospodarczej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie poprzez zaopatrywanie stanowisk pracy w niezbędne materiały biurowe, tonery, pieczęcie oraz urządzenia biurowe. Realizuje zakupy celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz dokonuje opisu faktur pod względem formalnym.
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją zamówień publicznych do kwoty 130.000 zł netto na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, w tym sporządza wnioski na wszczęcie procedury rozeznania rynku, dokonuje szacowania wartości zamówienia, przygotowuje projekty zapytań ofertowych i umów cywilnoprawnych oraz sporządza dokumentację z zakończenia postępowań.
 • Współuczestniczy w prowadzeniu rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów cywilnoprawnych .
 • Prowadzi sprawy związane z rejestracją, zamawianiem oraz utylizacją pieczęci służbowych.
 • Prowadzi obsługę organizacyjną i techniczną posiedzeń Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody oraz innych, powołanych przez Regionalnego Dyrektora zespołów opiniodawczo-doradczych.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą sekretariatu Regionalnej Dyrekcji (w zastępstwie).
 • Współuczestniczy w przeprowadzaniu okresowych inwentaryzacji majątku Regionalnej Dyrekcji.

Warunki pracy:

Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla wózków znajduje się od wschodniej strony budynku.

Stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa iurządzeń biurowych. Wyjazdy służbowe związane z wykonywaniem obowiązków słuzbowych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zamówień publicznych
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych
 • podstawowa znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera– Microsoft Office oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe , studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Termin składania dokumentów: 08.03.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Olsztynie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony