Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Numer referencyjny: 79252 Data publikacji: 07 czerwca 2021 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie dokumentów i zestawień do aktualizacji bazy danych obszarów Natura 2000.
 • Uczestniczenie w planowaniu działań w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków z załączników do Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej.
 • Udział w procesie sporządzania i przygotowywaniu projektów zarządzeń ustanawiających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura i ich zmian.
 • Przygotowywanie okresowych zestawień i raportów dotyczących planowania i wykonywania ochrony w obszarach Natura 2000.
 • Gromadzenie informacji dotyczących realizacji działań ochronnych na obszarach Natura 2000 przez RDOŚ, organizacje ekologiczne i inne jednostki.
 • Uczestniczenie w aplikowaniu o środki finansowe w związku z planowaniem i realizacją działań ochronnych.

Warunki pracy: Praca biurowa i w terenie, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

25-361 Kielce Karola Szymanowskiego 6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu leśnictwa,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną przyrody lub leśnictwem,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów prawnych dot. ochrony przyrody,
 • Umiejętność pracy z mapami, w tym w środowisku GIS,
 • Umiejętność organizacji własnej pracy,
 • Zdolności analityczne,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Zaangażowanie w pracę,
 • Dyspozycyjność,
 • Odporność na stres.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopia prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego.

Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu)

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony