Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. ewidencji odpadów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Remondis Sp z o. o. Numer referencyjny: 05.2020 Data publikacji: 12 maja 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (czas określony) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty

Opis stanowiska

Główne obowiązki:
 • Tworzenie dokumentacji w systemie BDO (KPO, KPOK, KEOK i KEO)
 • Tworzenie dokumentacji Zakładu związanej z ewidencją odpadów oraz raportowanie
 • Przygotowywanie sprawozdawczości dotyczącej gospodarki odpadami
 • Przygotowywanie wniosków i pism do urzędów z zakresu działalności Zakładu
 • Bieżące śledzenie zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami
 • Opiniowanie i nadzorowanie decyzji administracyjnych oraz zawieranych umów na gospodarowanie odpadami

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ekologia lub pokrewne
 • Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu ewidencji odpadów i sprawozdawczości odpadowej
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami
 • Wiedzę na temat obsługi bazy BDO
 • Umiejętność obsługi MsOffice (w szczególności excel)
 • Dokładność i skrupulatność przy tworzeniu dokumentów

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o  umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę na samodzielnym stanowisku
 • Możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym zespole
 • Pakiet benefitów

Inne informacje

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Remondis  Sp. z o.o. zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych: tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

1.         Administratorem Danych jest Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, 02 - 981  Warszawa, NIP: 728-01-32-515, REGON: 011089141;

2.         Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: IOD@remondis.pl;

3.         Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;

4.         Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od końca roku, w którym zostały pozyskane;

5.         Ma Pan/Pani prawo do:

a)         dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c)         przenoszenia danych,

d)        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

e)         wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

6.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

7.         Ma Pan/Pani prawo do:

f)         dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

g)         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

h)        przenoszenia danych,

i)          cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

j)          wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).

8.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

Informacje o pracodawcy

REMONDIS to rodzinna marka o niemieckich korzeniach i jedno z największych przedsiębiorstw na świecie zajmujących się recyklingiem i kompleksową gospodarką odpadami. Działa w 33 krajach świata i świadczy usługi dla ponad 30 mln mieszkańców. W Polsce REMONDIS jest obecny od 28 lat i jest liderem w swojej branży. Działa w 47 miastach na terenie całej Polski.

Usługi oferowane przez przedsiębiorstwa grupy REMONDIS obejmują bardzo szeroki wachlarz zadań, z których główne to: gospodarka wszelkiego rodzaju odpadami i recykling oraz utrzymanie porządku i czystości. Ponadto wyspecjalizowane spółki-córki świadczą usługi w takich obszarach biznesowych, jak: elektrorecykling, gospodarka wodno-ściekowa, czy zarządzanie strumieniami surowców.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony