Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Numer referencyjny: 220083 Data publikacji: 28 września 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Budownictwo i architektura: Instalacje, eksploatacja budynków

Opis stanowiska

Będziesz odpowiadać za:

 • przygotowywanie wsadu merytorycznego do opisu przedmiotu zamówienia, do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, usług (m.in. nadzoru) w zakresie branży sanitarnej,
 • uczestniczenie w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy,
 • przekazywanie wykonawcom robót kompletnej dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę,
 • rejestrację dzienników budowy zgodnie z przepisami i terminowe przekazywanie ich do Wykonawcy,
 • protokolarne wprowadzanie wykonawców na teren budowy,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami kontraktowymi oraz podejmowanie interwencji i decyzji w przypadkach zagrożeń terminów zgodnie z obowiązującymi procedurami zarzadzania inwestycjami,
 • sprawdzanie i weryfikację dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej w zakresie branży sanitarnej przygotowanej przez Wykonawców pod katem spełnienia wymagań przed przekazaniem obiektu użytkownikowi,
 • przygotowanie projektów pism do interesariuszy projektów,
 • weryfikację kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót w swojej branży, szacowanie kosztów inwestycji, weryfikację obmiarów prac przygotowywanych przez Wykonawcę,
 • kontrolę umów o podwykonawstwo w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo finansowym,
 • archiwizację dokumentów budowy, stanowiących podstawę do dokonania odbiorów,
 • przygotowanie odbiorów technicznych, częściowych i niezbędnych dokumentów oraz uczestnictwo w nich,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiorem końcowym inwestycji oraz przekazaniem zakończonych obiektów lub urządzeń właściwym jednostkom organizacyjnym Spółki,
 • udział w rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentów finansowych związanych ze środkami trwałymi i zakupami nisko cennymi.

Wymagania

Czeka na Ciebie:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • podwyższone do 4% wpłaty do PPK,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe

Oferujemy

A od Ciebie oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o kierunku inżynieria środowiska,
 • minimum 3 lat doświadczenia w obszarze inwestycji budowlanych, np. w nadzorze budowlanym (inspektor), przy wykonawstwie robót budowlanych (np. kierownik budowy, inżynier budowy),
 • posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowalnymi,
 • umiejętności praktycznego zastosowania przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętności obsługi programów kosztorysowych (np. NormaPro) oraz programu AutoCad na poziomie dobrym,
 • umiejętności obsługi programów MS Word, MS Excel, MS Outlook na poziomie dobrym,
 • doskonałej organizacji pracy oraz zaangażowania do realizacji powierzonych celów,
 • posiadania prawa jazdy kat. B.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy!  Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski!

Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony