Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

Główny specjalista ds. strategii rozwoju

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/5742/2022/PK/DOL Data publikacji: 30 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Powietrze i klimat: Zmiany klimatu, adaptacja

Opis stanowiska

- przygotowywanie i aktualizowanie programów wykonawczych i planów rocznych m. st. Warszawy w zakresie zrównoważonego budownictwa, zmian klimatu oraz adaptacji do tych zmian, a także sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
- inicjowanie działań m. st. Warszawy dotyczące zrównoważonego budownictwa, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian, w tym udziału w opracowaniu i wdrożeniu Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku;
- przygotowywanie rekomendacji i wytycznych dla jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian;
- udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej;
- praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawa o efektywności energetycznej, Regulamin organizacyjny m.st. Warszawy.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
  •  obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
  •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  •  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  •  nieposzlakowana opinia;
  •  umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
  •  wykształcenie wyższe I lub II stopnia;
  •  minimum 4-letni staż pracy;
  •  minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i aktualizowania dokumentów o charakterze strategicznym lub ochrony środowiska lub ochrony powietrza lub realizacji inicjatyw i projektów krajowych lub międzynarodowych w obszarze zrównoważonego rozwoju lub polityki klimatycznej lub efektywności energetycznej;
  •  komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej;
  •  wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Inne informacje

Termin składania dokumentów: 7 października 2022 r.

Miejsce pracy: praca w budynku przy pl. Bankowy 2, piętro XXI. Wejście do budynku i pomieszczeń pracy, podjazd, ciągi komunikacyjne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada bariery architektoniczne w postaci: windy w budynku o szerokości drzwi 0,80 m.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą klienta oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz wyjściami służbowymi.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony