Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

Inspektor ds. architektury i urbanistyki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/5747/2022/AM/ROU Data publikacji: 27 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Główne odpowiedzialności:
 •  realizacja zadań w zakresie architektury i budownictwa, w szczególności administracji architektoniczno-budowlanej;
 •  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej;
 •  opracowywanie projektów decyzji o pozwolenie na budowę wynikających z ustawy Prawo Budowlane;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa, udostępnianie dokumentów i informacji, przekazywanie odwołań i akt do Wojewody, PINB i innych organów.

Charakterystyka pracy:
 • przygotowywanie projektów pism wynikających z ustawy Prawo Budowlane, ustawy o własności lokali i przepisów prawa miejscowego tzn. planów miejscowych;
 • archiwizowanie prowadzonych postępowań administracyjnych
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo budowlane; ustawa o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; ustawa o gospodarce nieruchomościami; ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa o dostępie do informacji publicznej; przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 •  nieposzlakowana opinia;
 •  umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 •  wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, budownictwa, inżynierii środowiska;
 •  minimum 3-letni staż pracy;
 • powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki, planowania przestrzennego;
 •  wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, samodzielność, komunikacja, współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Inne informacje

Pełna treść ogłoszenia w pliku pdf do pobrania: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/tmp/320ae9303e364db087337a0be10f19f6.pdf

WAŻNE!!! Aplikacja jedynie za pośrednictwem Systemu E-rekrutacja Urzędu m.st. Warszawy:

/https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/

Nr ogłoszenia: UM/5747/2022/AM/ROU

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony