Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Inspektor ds. udzielania i rozliczania dotacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/6789/2023/OŚ/EFI Data publikacji: 25 września 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Główne odpowiedzialności:

-przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadnia publicznego zlecanego organizacjom pozarządowym. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i analiz. Formalna i merytoryczna ocena wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu m.st. Warszawy,
-kontrola prawidłowości wykonywania inwestycji, zadania publicznego w ramach udzielanych dotacji oraz prawidłowości wydatkowania przyznanych środków,
-prowadzenie rejestrów, wykazów i baz danych, przygotowywanie opinii merytorycznych z zakresu obejmującego dotację i innych dokumentów mających wpływ na ochronę środowiska.

Charakterystyka pracy:

-realizowanie zadań z zakresu ochrony zwierząt oraz zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt,
-udział w pracach związanych z przygotowywaniem projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy,
-prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz udział w procedurze wyboru wykonawcy,
-przygotowywanie projektów umów, rozliczanie umów, kontaktowanie się z wykonawcami oraz nadzór nad zleconymi działaniami, w tym kontrole zewnętrzne,
-prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji organizacjom pozarządowym. Prowadzenie procedury konkursowej, ocena formalna ofert, kontrolowanie prawidłowości i terminowości realizacji zadań publicznych,
weryfikacja sprawozdań w wykonania zadań publicznych, kontrola rozliczeń dotacji,

-musisz znać zagadnienia potrzebne do realizacji zadań oraz akty prawne:
-ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
-ustawa o ochronie zwierząt oraz akty wykonawcze,
-ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
-rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,
-ustawa Prawo zamówień publicznych,
-ustawa o finansach publicznych,
-ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wymagania

Niezbędne wymagania:
-wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu zarządzania, kierunków ekonomicznych, finansów publicznych, finansów i rachunkowości, ochrony środowiska, zoologii, zootechniki, weterynarii, biologii,
-minimum 3-letni staż pracy,
-powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, udzielania i rozliczania dotacji, ochrony środowiska i zwierząt,

Oferujemy

Oferujemy
-umowę o pracę,
-dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę),
-rozwój zawodowy,
-trzynaste wynagrodzenie,
-dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
-szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny,
-zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Inne informacje

Miejsce pracy: praca wykonywana będzie w pomieszczeniu biurowym na XIX piętrze w budynku przy pl. Bankowym 2. Budynek jest wyposażony w podjazd oraz system kontroli dostępu. Szerokość wejścia, ciągi komunikacyjne dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi windy maja szerokość 80 cm. W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko pracy: praca na stanowisku będzie się wiązać z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, telefoniczną i bezpośrednią obsługą klientów. Praca wykonywana będzie w budynku oraz w terenie.


Aplikowanie możliwe jedynie za pośrednictwem Systemu E-rekrutacja Urzędu m.st. Warszawy:
https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/
Wyszukaj ogłoszenie nr: UM/6789/2023/OŚ/EFI i aplikuj.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony