Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Inspektor ds. współpracy zagranicznej w Wydziale Polityki Klimatycznej

Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/5883/2022/PK/KPA Data publikacji: 14 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Edukacja i komunikacja: Inicjatywy, wydarzenia

Opis stanowiska

- wspieranie koordynacji realizacji i wdrażania projektów krajowych oraz międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach inicjatyw Komisji Europejskiej,
- udział w przygotowywaniu i aktualizowaniu programów wykonawczych i planów rocznych m.st. Warszawy w zakresie polityki klimatycznej, a także sporządzaniu sprawozdań z ich realizacji,
- udział w opracowywaniu i wdrażaniu dokumentów i inicjatyw związanych ze współpracą międzynarodową, w tym Misją Komisji Europejskiej: miasta inteligentne i neutralne dla klimatu - 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 r.,
- udział w przygotowywaniu rekomendacji i wytycznych dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań na rzecz eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian,
- udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej,
- praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odnawialnych źródłach energii,
ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawa o efektywności energetycznej, Regulamin organizacyjny m.st. Warszawy.

Wymagania

- obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
- wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
- minimum 3-letni staż pracy,
- powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy zagranicznej,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
- wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, współpraca.

Inne informacje

Aplikacja jedynie za pośrednictwem Systemu E-rekrutacja Urzędu m.st. Warszawy:
https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/
Nr ref. ogłoszenia: UM/5883/2022/PK/KPA

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony