Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/5384/2022/BG/PPI Data publikacji: 11 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja

Opis stanowiska

Obowiązki:
•analiza zapisów zawartych w aktach notarialnych pod kątem danych wprowadzanych do rejestru cen nieruchomości,
• rozpatrywanie wniosków o udostępnianie danych z rejestru cen nieruchomości oraz udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym,
• przekazywanie aktów notarialnych do właściwych komórek wewnętrznych Biura oraz urzędów dzielnic m.st. Warszawy,
• sporządzanie sprawozdań, raportów i zestawień,
• praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa o gospodarce nieruchomościami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa o księgach wieczystych i hipotece; ustawa o pracownikach samorządowych; ustawa o ustroju m.st. Warszawy; przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zawodowych.

Wymagania

  •  obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
  • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej lub gospodarki nieruchomościami,
  • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, dążenie do rezultatów.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony