Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.08.2022 08 sierpnia 2022

Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: BGIK/1 Data publikacji: 01 lipca 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- rozpatrywanie wniosków o udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków,
- udzielanie informacji o gruntach i budynkach zawartych w operatach ewidencyjnych,
- wydawanie i uwierzytelnianie wydruków, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego.

Wymagania

Zapraszamy kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej lub gospodarki nieruchomościami.

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające podpisane własnoręcznie oświadczenie: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Urzędzie m.st. Warszawy”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej w terminie do dnia: 8 lipca 2022 r. na adres email:
bg-nabory@um.warszawa.pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony