Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Podinspektor ds. obsługi finansowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/5377/2022/PS/HSI Data publikacji: 09 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

 • weryfikowanie planów finansowych, wniosków w sprawie zmian w budżecie, sprawozdań finansowych i budżetowych otrzymywanych z podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych,
 • prowadzenie bieżącego monitoringu wydatkowania środków przeznaczonych na obsługę zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych ze środków z budżetu państwa poprzez analizę wydatków z zakresu realizacji zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych z obszaru pomocy społecznej oraz przygotowywanie propozycji zmian w dokumentach budżetowych z tego zakresu,
 • sporządzenie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz jednostkami Urzędu zbiorczych sprawozdań finansowych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych,
 • obsługa komputerowego systemu zintegrowanej informacji SAP pod kątem rezerwacji środków, wstępnego wprowadzania wniosków o przekazanie środków finansowych, faktur, rachunków, wprowadzania dochodów realizowanych przez Biuro,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m. in. następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, sumienność, współpraca.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony