Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/7100/2024/GO/JCZ Data publikacji: 05 lutego 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Gospodarka odpadami: Zarządzanie, odbiór, zbiórka selektywna

Opis stanowiska

Główne odpowiedzialności:
-zlecanie prac wykonawcom, kontrolowanie jakości wykonania zleconych prac, potwierdzanie ich wykonania,
-sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych, przygotowywanie dokumentów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych.

Charakterystyka pracy:
-prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Wykonawców umów na odbiór odpadów,
-analiza dokumentów i danych potwierdzających realizację usług, wyznaczanie należnego wynagrodzenia,
-przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie naliczenia kar za nieprawidłowości w realizacji umów przez podmioty odbierające odpady i naliczanie kar umownych,
-sporządzanie sprawozdań i analiz,
-pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej związanej z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i danych związanych z odbiorem odpadów komunalnych,
-musisz znać zagadnienia potrzebne do realizacji zadań oraz akty prawne:
  • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawa o odpadach,
  • ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
  • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
  • uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy,
  • przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania

Niezbędne wymagania:
-obywatelstwo polskie lub innego państwa, które dopuszcza ustawa,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
-umiejętność obsługi komputera2, w tym podstawowych programów do edycji dokumentów,
wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe:
-wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu ochrony środowiska lub architektury krajobrazu lub ogrodnictwa lub leśnictwa lub inżynierii środowiska lub gospodarki przestrzennej i minimum roczny staż pracy oraz powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub architektury krajobrazu lub ogrodnictwa lub ochrony powietrza lub monitoringu powietrza lub gospodarki odpadami lub leśnictwa albo
-wykształcenie średnie z zakresu ochrony środowiska lub architektury krajobrazu lub ogrodnictwa i minimum 4-letni staż pracy oraz powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub architektury krajobrazu lub ogrodnictwa lub ochrony powietrza lub monitoringu powietrza lub gospodarki odpadami lub leśnictwa,
-kompetencje: identyfikacja z urzędem, sumienność, komunikacja, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Oferujemy

Miejsce pracy: w budynku przy ul. Kruczkowskiego 2 na piętrze IV. Wejście do budynku bez barier architektonicznych. Windy nie posiadają głosowego systemu informacji oraz oznaczeń brajlem. W budynku znajdują się toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi do pomieszczeń oznakowane tabliczkami w systemie brajla oraz NFC.

Stanowisko pracy: związane jest z odpowiedzialnością, pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z klientem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Oferujemy
-umowę o pracę,
-dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę),
-rozwój zawodowy,
-trzynaste wynagrodzenie,
-dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
-szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny,
-zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Inne informacje

Aplikowanie możliwe jedynie za pośrednictwem Systemu E-rekrutacje Urzędu m.st. Warszawy:

https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/

Wyszukaj ogłoszenie nr: UM/7100/2024/GO/JCZ i aplikuj.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony