Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Podinspektor ds. ochrony środowiska w Biurze Ochrony Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/6711/2023/OŚ/ROU Data publikacji: 29 sierpnia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Główne odpowiedzialności:
 •          prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ochrony zwierząt,
 •          zlecanie prac wykonawcom, kontrolowanie jakości wykonania prac, potwierdzanie ich wykonania i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych, przygotowywanie dokumentów i udział w pracach komisji przetargowych.

Charakterystyka pracy:
 •          zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt oraz inicjowanie i koordynowanie ogólnomiejskich działań w zakresie ich ochrony,
 •          udział w pracach związanych z przygotowywaniem projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy,
 •          prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz udział w procedurze wyboru wykonawcy,
 •          przygotowywanie projektów umów, rozliczanie umów, kontaktowanie się z wykonawcami oraz nadzór nad zleconymi działaniami, w tym kontrole zewnętrzne,
 •          przyznawanie dotacji organizacjom pozarządowym,
 •          musisz znać zagadnienia potrzebne do realizacji zadań oraz akty prawne:
 1.          ustawa Kodeks postepowania administracyjnego,
 2.          ustawa o ochronie zwierząt oraz akty wykonawcze do tej ustawy,
 3.          ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 4.          ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z     wykonania tego zadania,
 5.          ustawa prawo zamówień publicznych,
 6.          ustawa o finansach publicznych,
 7.          ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8.          ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 9.          ustawa o ochronie przyrody.

Wymagania

 •          wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, ogrodnictwa, leśnictwa, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej, zoologii, zootechniki, weterynarii, biologii.

Oferujemy

 •          umowę o pracę,
 •          dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę),
 •          trzynaste wynagrodzenie,
 •          dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 •          szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny,
 •          zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Inne informacje

Aplikowanie możliwe jedynie za pośrednictwem Systemu E-rekrutacja Urzędu m.st. Warszawy:
https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/
Wyszukaj ogłoszenie nr ref.: UM/6711/2023/OŚ/ROU i aplikuj.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony