Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Podinspektor ds. postępowań z zakresu geodezji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM.5378.2022.BG.EFI Data publikacji: 09 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

 • analiza wniosków i dokumentacji dotyczącej podziałów nieruchomości,
 • występowanie o opinie i uzgodnienia w zakresie możliwości dokonania podziału nieruchomości,
 • analiza dostępu dojazdu i przejścia projektowanych działek do dróg publicznych,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o gospodarce nieruchomościami wraz z rozporządzeniem wykonawczym; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa Prawo budowlane wraz z rozporządzeniem wykonawczym; ustawa o księgach wieczystych i hipotece; ustawa Kodeks cywilny; ustawa o pracownikach samorządowych; ustawa o ustroju m.st. Warszawy; przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami,
 • powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków, gospodarki nieruchomościami,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony