Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Inspektor w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Kształtowania Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urzad Miasta Katowice Numer referencyjny: OZ/41/2023 Data publikacji: 07 czerwca 2023 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (6 miesięcy, docelowo na czas nieokreślony) Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
 • przyjmowała i weryfikowała deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadziła postępowania podatkowe, wyjaśniające oraz przeprowadzała kontrole w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • obsługiwała bazę danych dotyczącą gospodarowania odpadami w Katowicach,
 • przygotowywała materiały informacyjne dotyczące gospodarowania odpadami,
 • prowadziła bieżącą obsługę stron, w tym przyjmowała zgłoszenia i interwencje mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Katowic,
 • obsługiwała stanowisko „Ochrona Środowiska” w Biurze Obsługi Mieszkańców - w ramach okresowych zastępstw

Wymagania

Wymagania niezbędne:
- o charakterze formalnym -
 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
- wymagania pozostałe -
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - w szczególności Działy III-VI.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie z zakresu nauk środowiskowych lub ekonomicznych,
 • studia podyplomowe z zakresu gospodarki odpadami,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w obszarze gospodarki odpadami,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z klientem, w bezpośredniej obsłudze klienta,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
 • dokładność.

Oferujemy

Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4.335 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
 • program prywatnej opieki medycznej,
 • grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Inne informacje

Warunki pracy na danym stanowisku:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1, VIII piętro (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących, słabosłyszących
i głuchoniemych, a także z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózka.
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz w terenie (udział w oględzinach terenu na obszarze Katowic oraz innych miast aglomeracji śląskiej), wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym.
 
Wskaźnik zatrudnienia:
W maju 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urzad Miasta Katowice

Administracja samorządowa
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony