Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Starszy bosman portu w Kapitanacie Portu Władysławowo

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 77621 Data publikacji: 29 kwietnia 2021 Lokalizacja: Władysławowo - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy bosman portu w Kapitanacie Portu Władysławowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Nadzoruje porządek w porcie za pomocą monitoringu TV, prowadzi rejestr wejść i wyjść jednostek.
 • Sprawdza stan techniczny urządzeń cumowniczych, trapów, nabrzeży w celu utrzymania bezpiecznego połączenia jednostki z lądem, cyklicznie odnotowuje w dzienniku portowym: wydarzenia, poziomy wód, warunki pogodowe.
 • Podejmuje doraźne interwencje w stosunku do naruszających porządek portowy określony w przepisach portowych.
 • Ustala sprawców zanieczyszczeń w porcie i basenach portowych.
 • Zabezpiecza mienie wydobyte lub znalezione w morzu.
 • Prowadzi jednostkę inspekcyjną.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy), praca w terenie.
Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie, promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące strefa bezpieczna, zmienne warunki atmosferyczne, praca w terenie, praca nocna.
Narzędzia i materiały pracy: komputer.
Infrastruktura - bariery architektoniczne: brak windy, brak podjazdu, brak schodołazu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi nieodpowiedniej szerokości, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Hryniewickiego 2, 84-120 Władysławowo.

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku bosman portu;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ);
 • Przeszkolenie w zakresie morskiego prawa publicznego;
 • Znajomość przepisów portowych;
 • Umiejętność prowadzenia jednostki inspekcyjnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Dyplom starszego marynarza.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 09.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
• Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego,cv i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru;
• Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 3 631,11 zł. oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne;
• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony