Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.03.2023 26 marca 2023

Inspektor Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Pracodawca: WIOŚ w Kielcach Numer referencyjny: 117702 Data publikacji: 17 marca 2023 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uzupełnia niezbędne bazy danych, rejestry i ewidencje w Wydziale,
 • Przygotowuje dokumentację do okresowej archiwizacji,
 • Wprowadza informacje dotyczące kontroli do informatycznych systemów komputerowych wspomagających prace Wydziału,
 • Przygotowuje potrzebną dokumentację i uczestniczy w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej,
 • Przygotowuje projekty dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej oraz innych dokumentów na potrzeby Wydziału,
 • Uczestniczy w działaniach pokontrolnych wobec podmiotów niedotrzymujących warunków korzystania ze środowiska,
 • Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywuje projekty decyzji administracyjnych,
 • Uczestniczy w czynnościach określonych w art. 10 b ust.2 ustawy o IOŚ, oraz innych czynnościach kontrolnych.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa w wymuszonej pozycji siedzącej oraz praca w terenie polegająca na udziale w czynnościach kontrolnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego, również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia działalności bez względu na warunki atmosferyczne),
 • Obsługa komuptera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Możliwa praca zmianowa i dyżury interwencyjne,
 • Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej oraz odporności na stres, ze względu na możliowość zagrożenia korupcją, napotkania trudnych klientów,
 • Stanowisko pracy znajduje się w klimatyzowanym pokoju w budynku z windą,
 • Wymagana umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie,
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska, prawa, kryminologii,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska lub w jednostkach kontrolnych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Odporność na stres, asertywność,
 • Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów: 31.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

WIOŚ w Kielcach

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony