Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Księgowy w Wydziale Budżetu Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

Pracodawca: WIOŚ Zielona Góra Numer referencyjny: 77502 Data publikacji: 04 maja 2021 Lokalizacja: Zielona Góra - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: księgowy w Wydziale Budżetu Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi ewidencje księgowe wszystkich dokumentów związanych z karami i dochodami budżetowymi.
 • Prowadzi windykacje należności pieniężnych z kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska.
 • Prowadzi kasę Inspektoratu.
 • Sporządza sprawozdania z nałożonych kar i dochodów budżetowych.
 • Rozlicza delegacje z tytułu podróży służbowych.
 • Obsługuje elektroniczny system finansowo-księgowy.
 • Obsługuje system bankowości elektronicznej NBE w zakresie otrzymanych uprawnień.

Warunki pracy:
 • Praca siedząca,
 • Praca pod presją czasu,
 • Stres,
 • Praca przy komputerze (powyżej połowy  dobowego wymiaru czasu  pracy),
 • Stanowisko pracy znajduje się na piętrze,
 • Miejsce i otoczenie  organizacyjno-techniczne stanowiska pracy (zestaw  komputerowy i inne urządzenia biurowe)
 • Oświetlenie  sztuczne i naturalne,
 • Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy.

Zielona Góra
ul. Lwowska 25

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie ekonomiczne
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa,
 • Umiejętność pracy z zespole,
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietów biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w księgowości.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 14.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, wynosi co najmniej 6%.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

WIOŚ Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego. Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Siedziba główna Inspektoratu znajduję się w Zielonej Górze. Część północną województwa obsługuje natomiast Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.

WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach przyznanych kompetencji kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, monitoruje i ocenia stan środowiska oraz przekazuje zebrane informacje do wiadomości publicznej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony