Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.04.2021 18 kwietnia 2021

Referent w Dziale Prawnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsk Numer referencyjny: nr WFOŚ-110-I/(5/2021) z dnia 4 marca 2021r. Data publikacji: 05 marca 2021 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny (Trzymiesięczny okres próbny) Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja, Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Obszar działania: obsługa prawno-formalna ogółu działań realizowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ
 1. Współpraca z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej WFOŚiGW w Gdańsku.
 2. Wykonywanie czynności o charakterze prawno-formalnym, wynikających z obowiązujących przepisów
 3. i procedur.
 4. Przygotowywanie analiz i interpretacji przepisów prawnych (unijnych, krajowych i wewnętrznych) związanych z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku.
 5. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej udzielonych dofinansowań w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur, w tym uzgadnianie poprawności dokumentów formalno-prawnych.
 6. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów  prawnych (uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych wydawanych przez WFOŚiGW w Gdańsku), wzorów umów, porozumień oraz innych dokumentów.
 7. Udział w pracach dotyczących windykacji należności zagrożonych.
 8. Udział w realizacji zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowywanie/uzgadnianie projektów umów zawieranych z wykonawcami usług i dostaw.
 9. Weryfikacja (pod względem formalnym) wniosków o dofinansowanie - przed sporządzeniem umowy, przygotowywanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów, kontrola rejestrów zawartych umów i aneksów, rozliczanie umów i przygotowywanie ich do archiwizacji, analizowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie pomocy publicznej.
 10. Bieżące monitorowanie i informowanie Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku o zmianach w przepisach prawnych regulujących działalność wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.
 11. Informowanie pracowników WFOŚiGW w Gdańsku o zmianach w regulacjach prawnych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe wykonywanie przez pracowników powierzonych im zadań.
 12. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku oraz prowadzenie (i aktualizowanie na bieżąco) w formie elektronicznej, udostępnionych wszystkim pracownikom WFOŚiGW w Gdańsku wykazów ustaw i wymagań prawnych.

Wymagania

WYMAGANIA KONIECZNE
 • wykształcenie wyższe uniwersyteckie (uzyskany tyt. magistra) w kierunku związanym z prawem, administracją,
 • umiejętność krytycznej analizy i weryfikacji dokumentów pod kątem spełniania wymogów formalnych i merytorycznych, wynikających z regulacji prawnych i procedur,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i  urządzeń biurowych, w tym biegła obsługa pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Predyspozycje osobowe
 • skrupulatność i dokładność,
 • rzetelność i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do rozwoju zawodowego i pogłębiania wiedzy zawodowej,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

WYMAGANIA DODATKOWE - MILE WIDZIANE
 • znajomość prawodawstwa związanego z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku,
 • znajomość prawodawstwa unijnego z zakresu ochrony środowiska,
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu pomocy publicznej,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy

OFERUJEMY
 • stabilne zatrudnienie, w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń zawodowych,
 • pracę w ciekawej, rozwijającej się dziedzinie - ochrony środowiska,
 • pracę w instytucji, której działania mają bezpośredni i istotny wpływ na poprawę stanu środowiska w regionie pomorskim,
 • dobrą atmosferę pracy w młodym, kreatywnym i przyjaznym zespole,
 • dodatkowy pakiet medyczny,
 • fundusz socjalny (wczasy „pod gruszą”, dopłata do wypoczynku dla dzieci, dopłata do zajęć oraz imprez sportowo–rekreacyjnych i kulturalno–oświatowych),
 • bardzo dobre warunki pracy.

Inne informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 19 marca 2021r. o godz. 16:00.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Kompletne aplikacje winny zawierać wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia, określone w ogłoszeniu o naborze.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsk

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w obszarze szeroko rozumianej obszaru ochrony środowiska.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony