Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Referent w dziale prawnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań Numer referencyjny: WFOŚ-110-I/(7/2021) z dnia 19 kwietnia 2021r. Data publikacji: 20 kwietnia 2021 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Pierwsza umowa zawierana jest 3-miesięczny okres próbny) Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Obszar działania: obsługa prawno-formalna ogółu działań realizowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ
 1. Współpraca z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej WFOŚiGW w Gdańsku.
 2. Wykonywanie czynności o charakterze prawno-formalnym, wynikających z obowiązujących przepisówi procedur.
 3. Przygotowywanie analiz i interpretacji przepisów prawnych (unijnych, krajowych i wewnętrznych) związanych z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku.
 4. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej udzielonych dofinansowań w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur, w tym uzgadnianie poprawności dokumentów formalno-prawnych.
 5. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów  prawnych (uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych wydawanych przez WFOŚiGW w Gdańsku), wzorów umów, porozumień oraz innych dokumentów.
 6. Udział w pracach dotyczących windykacji należności zagrożonych.
 7. Udział w realizacji zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowywanie/uzgadnianie projektów umów zawieranych z wykonawcami usług i dostaw.
 8. Weryfikacja (pod względem formalnym) wniosków o dofinansowanie - przed sporządzeniem umowy, przygotowywanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów, kontrola rejestrów zawartych umówi aneksów, rozliczanie umów i przygotowywanie ich do archiwizacji, analizowanie wnioskówo dofinansowanie w zakresie pomocy publicznej.
 9. Bieżące monitorowanie i informowanie Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku o zmianach w przepisach prawnych regulujących działalność wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.
 10. Informowanie pracowników WFOŚiGW w Gdańsku o zmianach w regulacjach prawnych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe wykonywanie przez pracowników powierzonych im zadań.
 11. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku
 12. oraz prowadzenie (i aktualizowanie na bieżąco) w formie elektronicznej, udostępnionych wszystkim pracownikom WFOŚiGW w Gdańsku wykazów ustaw i wymagań prawnych.

Wymagania

WYMAGANIA KONIECZNE
 • wykształcenie wyższe (uzyskany tyt. magistra)
 • umiejętność krytycznej analizy i weryfikacji dokumentów pod kątem spełniania wymogów formalnych i merytorycznych, wynikających z regulacji prawnych i procedur,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i  urządzeń biurowych, w tym biegła obsługa pakietu MS Office,

Predyspozycje osobowe
 • skrupulatność i dokładność,
 • rzetelność i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do rozwoju zawodowego i pogłębiania wiedzy zawodowej,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

WYMAGANIA DODATKOWE - MILE WIDZIANE
 • preferowane wykształcenie wyższe w kierunku związanym z prawem, administracją,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • znajomość prawodawstwa związanego z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku,
 • znajomość prawodawstwa unijnego z zakresu ochrony środowiska,
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu pomocy publicznej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie, w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń zawodowych,
 • pracę w ciekawej, rozwijającej się dziedzinie - ochrony środowiska,
 • pracę w instytucji, której działania mają bezpośredni i istotny wpływ na poprawę stanu środowiska w regionie pomorskim,
 • dobrą atmosferę pracy w młodym, kreatywnym i przyjaznym zespole,
 • elastyczny czas pracy,
 • dodatkowy pakiet medyczny,
 • fundusz socjalny (m.in. wczasy „pod gruszą”, dopłata do wypoczynku dla dzieci),
 • bardzo dobre warunki pracy.

Inne informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 10 maja 2021r. o godz. 16:00.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Kompletne aplikacje winny zawierać wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia, określone w ogłoszeniu o naborze.
Wyszczególnienie wymaganych dokumentów do aplikacji wraz ze wzorami druków i oświadczeń - do pobrania na stronie Funduszu (poniżej).

Ogłoszenie numer WFOŚ-110-I/(7/2021) z dnia 19 kwietnia 2021r.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań

Instytucja finansów publicznych powołana do finansowania przedsięwzięć realizowanych w obszarze ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ekoenergetyki, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony