Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami i Promocji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Numer referencyjny: 121545 Data publikacji: 29 maja 2023 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje informacje o działaniach podejmowanych przez WIOŚ, w tym przygotowuje odpowiedzi związane z prawem prasowym lub innymi przepisami udostępniającymi informację (funkcja rzecznika prasowego);
 • Koordynuje zbieranie informacji o działaniach WIOŚ;
 • Przygotowuje wystąpienia i prezentacje obrazujące pracę i działania podejmowane przez WIOŚ;
 • Redaguje strony internetowe w zakresie aktualności i wydarzeń bieżących oraz proponuje i koordynuje pozostałe zakresy;
 • Upowszechnia zasady prostego języka w komunikacji publicznej;
 • Analizuje informacje medialne związane z ochroną środowiska i z działalnością WIOŚ;
 • Stymuluje i wykorzystuje nowe formy przekazu, w tym portali społecznościowych do kreowania pozytywnego wizerunku WIOŚ oraz kształtowania pozytywnych postaw prośrodowiskowych;
 • Utrzymuje kontakt z przedstawicielami mediów oraz organizuje wspólne wydarzenia.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • Pomieszczenia do pracy biurowej w obiekcie WIOŚ w Poznaniu posiadają bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wiedza z zakresu działania WIOŚ oraz organizacji i struktury IOŚ;
 • Znajomość Prawa prasowego;
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Znajomość KPA;
 • Łatwość komunikacji;
 • Dzielenie się wiedzą;
 • Doskonalenie zawodowe;
 • Rzetelność i terminowość;
 • Organizacja pracy własnej;
 • Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Umiejętność współpracy;
 • Budowanie relacji;
 • Skuteczna komunikacja;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe profilowe: prawo, administracja, ochrona środowiska i kierunki pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub współpracy z mediami;
 • Studia podyplomowe z zakresu: public relations, dziennikarstwa, komunikacji społecznej;
 • Umiejętność przygotowywania materiałów prasowych, informacji edukacyjnych dla mediów, publikacji tekstów itp. oraz dostosowania formy wypowiedzi do kanału komunikacji;
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku medialnego;
 • Myślenie analityczne;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Rozwiązywanie problemów.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopia prawa jazdy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Termin składania dokumentów: 07.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Poznaniu oraz w siedzibie urzędu;
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje te nie będą spełniać wymagań formalnych.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi działalność inspekcyjną i laboratoryjną. Zajmuje się także monitoringiem środowiska, OSN oraz pośredniczy w dofinansowywaniu projektów z zakresu ochrony środowiska.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony