Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Specjalista ds. kontaktów z mediami i promocji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Numer referencyjny: 114844 Data publikacji: 31 stycznia 2023 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami i Promocji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowuje informcje o działaniach podejmowanych przez WIOŚ, w tym przygotowuje odpowiedzi związane z prawem prasowym lub innymi przepisami udostępniającymi informację (funkcja rzecznika prasowego)
 • koordynuje zbieranie informacji o działaniach WIOŚ
 • przygotowuje wystąpienia i prezentacje obrazujące pracę i działania podejmowane przez WIOŚ
 • redaguje strony internetowe w zakresie aktualności i wydarzeń bieżących oraz proponuje i koordynuje pozostałe zakresy
 • upowszechnia zasady prostego języka w komunikacji publicznej
 • analizuje informacje medialne związane z ochroną środowiska i z działalnością WIOŚ
 • stymuluje i wykorzystuje nowe formy przekazu, w tym portali społecznościowych do kreowania pozytywnego wizerunku WIOŚ oraz kształtowania pozytywnych postaw prośrodowiskowych
 • utrzymuje kontakt z przedstawicielami mediów oraz organizuje wspólne wydarzenia

 

61-625 Poznań ul. Czarna Rola 4

Wymagania

Niezbędne:
 • wiedza z zakresu działania WIOŚ oraz organizacji i struktury IOŚ
 • znajomość Prawa prasowego
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość KPA
 • łatwość komunikacji
 • dzielenie się wiedzą
 • doskonalenie zawodowe
 • rzetelność i terminowość
 • organizacja pracy własnej
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • budowanie relacji
 • skuteczna komunikacja
 • prawo jazdy kat. B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe profilowe prawo, administracja, ochrona środowiska i kierunki pokrewne
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub współpracy z mediami
 • studia podyplomowe z zakresu: public relations, dziennikarstwa, komunikacji społecznej
 • umiejętność przygotowywania materiałów prasowych, informacji edukacyjnych dla mediów, publikacji tekstów itp. oraz dostosowania formy wypowiedzi do kanału komunikacji
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku medialnego
 • myślenie analityczne
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • rozwiązywanie problemów

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Termin składania dokumentów: 14.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Poznaniu oraz w siedzibie urzędu.
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje te nie będą spełniać wymagań formalnych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi działalność inspekcyjną i laboratoryjną. Zajmuje się także monitoringiem środowiska, OSN oraz pośredniczy w dofinansowywaniu projektów z zakresu ochrony środowiska.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony