Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Specjalista w Wydziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Numer referencyjny: 84727 Data publikacji: 22 września 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO, Uprawy i żywność ekologiczna

Opis stanowiska

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • kontroluje podmioty w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
 • kontroluje przestrzeganie decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
 • prowadzi postępowania pokontrolne
 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym w zakresie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań przepisów ochrony środowiska
 • współpracuje z innymi organami m.in. Organami Inspekcji Ochrony Środowiska, ścigania, administracją publiczną oraz prokuraturą
 • kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska lub wpływu na środowisko bez ustalonego sprawcy
 • udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie oraz informacje publiczne
 • sporządza plany działalności kontrolnej i sprawozdania z ich realizacji

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Samodzielne prowadzenie samochodu służbowego. Praca w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: pomieszczenia do pracy biurowej w obiekcie w WIOŚ w Poznaniu posiadają bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

61-625 Poznań ul. Czarna Rola 4

Wymagania

Niezbędne:
 • Podstawowa wiedza z zakresu działania WIOŚ
 • Wiedza z zakresu przepisów ochrony środowiska, w tym m.in. Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy KPA
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców - w szczególności w zakresie wykonywania kontroli
 • Umiejętności: łatwość komunikacji, dzielenie się wiedzą, doskonalenie zawodowe, rzetelność i terminowość, organizacja pracy własnej, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, budowanie relacji, skuteczna komunikacja
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe profilowe ochrona środowiska lub pokrewne (m.in. inżynieria środowiska, chemia, fizyka, biologia, biotechnologia, rolnictwo)
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub wykonywania kontroli
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Rozwiązywanie problemów
 • Kurs przygotowujący do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zdany egzamin (zgodnie z art. 8e ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 04.10.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Poznaniu oraz w siedzibie urzędu.
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje te nie będą spełniać wymagań formalnych.
 • osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zobowiązana do uczestniczenia w kursie przygotowującym do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, o ktorym mowa w art. 8e ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi działalność inspekcyjną i laboratoryjną. Zajmuje się także monitoringiem środowiska, OSN oraz pośredniczy w dofinansowywaniu projektów z zakresu ochrony środowiska.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony