Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Comekoprojekt Sp. z o.o.

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska charakteryzują się dynamicznym tempem zmian. Prowadząc firmę, przedsiębiorca zobowiązany jest do monitorowania zmieniającego się prawa oraz niezwłocznej reakcji, w celu dostosowania działania firmy do wszelkich zmian i dochowania wymogów z zakresu ochrony środowiska. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ to nie jedyny obszar, nad którym przedsiębiorca sprawuje kontrolę. Niejednokrotnie problemem są również kwestie interpretacyjne. Widoczne różnice znacznie utrudniają zrozumienie przepisów, w konsekwencji czego podjęte działania nie zawsze są właściwymi. Wszelkie te niedogodności mogą zostać zniwelowane, jeżeli firma zdecyduje się na pomoc ze strony podmiotu zewnętrznego, którego praca opiera się na monitorowaniu oraz analizie przepisów ochrony środowiska i wdrażaniu ich w przedsiębiorstwie.

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw tak, aby zaktualizowane przepisy prawne mogły zostać niezwłocznie wdrożone. Skupiamy się na obszarze naszego zainteresowania – ochronie środowiska – dlatego też doskonale wiemy, kiedy następuje zmiana przepisów prawa w tym zakresie. Skutecznie pomagamy wdrażać wszelkie wymagane rozwiązania, biorąc pod uwagę branżę oraz specyfikę przedsiębiorstwa. Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza oraz doświadczenie umożliwiają dokładną i precyzyjną interpretację aktów prawnych, orzecznictw oraz literatury fachowej.

Stała obsługa obejmuje wiele czynności, w obrębie których działamy, m.in.:
 • świadczymy usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska na zasadzie „helpdesk”;
 • reprezentujemy firmę przed organami administracyjnymi oraz kontrolnymi, w dużej mierze przygotowując ją do planowanej kontroli;
 • przekazujemy informacje o zmianie przepisów prawa, wraz z analizą możliwych konsekwencji dla firmy;
 • rozliczamy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • prowadzimy konto Zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE);
 • sporządzamy raporty do GUS w zakresie ochrony środowiska (OS-1, OS-6, OS-3, G-06);
 • prowadzimy konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (prowadzenie Kart Ewidencji Odpadów (KEO) na podstawie Kart Przekazania Odpadów (KPO), aktualizacja danych Zakładu z zakresu prowadzonej działalności);
 • sporządzamy sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w systemie BDO;
 • doradzamy w klasyfikacji wytworzonych przez firmę odpadów;
 • sporządzamy sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR);
 • sporządzamy sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do Bazy Danych Sprawozdań;
 • kwalifikujemy urządzenia pod względem konieczności zakładania w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej Kart Urządzeń oraz monitorujemy częstość przeprowadzanych kontroli szczelności urządzeń;
 • koordynujemy wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań wynikających z obowiązujących decyzji;
 • prowadzimy ewidencję wprowadzonego sprzętu / baterii / akumulatorów;
 • sporządzamy sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w systemie BDO;
 • przeprowadzamy analizę Zakładu pod kątem podlegania pod zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 z późn. zm.);
 • prowadzimy nadzór i weryfikację wymogów w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 z późn. zm.).

Ponadto ustalamy i proponujemy działania korygujące a także organizujemy szkolenia dla pracowników zakładów na temat przestrzegania procedur środowiskowych. Jest to ważny element naszej pracy, ponieważ nie tylko właściciel firmy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, ale stosować się do nich powinni również pracownicy.

comekoprojekt.pl

•  Oferty pracy

Brak aktualnych rekrutacji
▲  Do góry strony