Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.08.2022 08 sierpnia 2022

EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych

Firma EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych powstała w 2003 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska.

 Nasza firma oferuje usługi kompleksowej obsługi instytucji, firm i inwestycji w zakresie ochrony środowiska. W ramach naszych usług realizujemy również tzw. „outsourcing środowiskowy” – przejmujemy obowiązki firm w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska oraz raportowania do odpowiednich organów ochrony środowiska.

W naszej działalności kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w kreowaniu innowacyjnych usług i kompleksowej obsługi klienta.

 
Do palety świadczonych przez nas usług należą:
 •       przeglądy ekologiczne przedsiębiorstw, również w due dilligence w zakresie ochrony środowiska
 •       przygotowanie wniosków o pozwolenia zintegrowane i sektorowe
 •       raporty oddziaływania inwestycji na środowisko oraz karty informacyjne przedsięwzięć
 •       analizy porealizacyjne oddziaływania na środowisko
 •       prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów planów i programów w ramach Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko
 •       operaty ochrony atmosfery
 •       operaty wodno-prawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków do kanalizacji oraz do wód lub do ziemi
 •       rozpoznanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz projekty rekultywacji
 •       programy ochrony środowiska
 •       plany gospodarki odpadami
 •       inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest oraz programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
 •       analizy akustyczne oddziaływania na środowisko
 •       modelowanie rozkładu pola akustycznego w środowisku
 •       modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku
 •       kartografia cyfrowa i analizy przestrzenne w oparciu o Geograficzne Systemy Informacji (GIS)
 •       naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej
 •       dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne
 •       nadzory przyrodnicze i ekologiczne nad realizacją inwestycji


•  Oferty pracy

Brak aktualnych rekrutacji
▲  Do góry strony