Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

Małopolski Urząd Wojewódźki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Małopolskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:
  • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
  • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie,
  • organu rządowej administracji zespolonej w województwie,
  • organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
  • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach,
  • organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji.


www.malopolska.uw.gov.pl

•  Oferty pracy

Brak aktualnych rekrutacji
▲  Do góry strony