Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
03.03.2021 03 marca 2021

Kompleksowa linia technologiczna do recyklingu odpadów
Pronar

Pronar projektuje i uruchamia kompleksowe linie technologiczne do recyklingu odpadów. Pracują one w obiegu zamkniętym. Ich konstrukcja i maszyny stanowiące elementy składowe pozwalają na możliwie największy odzysk materiałów.

Kompleksowe linie technologiczne Pronaru to rozwiązania szyte na miarę, dokładnie dopasowane do potrzeb klienta. Sprawdzą się podczas segregacji zarówno zmieszanych odpadów komunalnych (ze śmieciarki), jak i odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej, ze specjalnych pojemników lub worków (papier, szkło, kartony, folie, PET-y itp.). Odpowiednio skonfigurowana linia pozwala zagospodarować jednocześnie te dwa strumienie odpadów. Produktem końcowym jest materiał dający się ponownie użyć lub taki, który może posłużyć jako paliwo alternatywne.

Gotowy projekt to finał wielu rozmów z klientami. Nowoczesne rozwiązania pozwalają w łatwy sposób można przystosować się do zmieniających się przepisów w zakresie zagospodarowania i segregacji odpadów. Systemy różnorodnych przenośników, na których opiera się taka instalacja, mogą współpracować z różnymi separatorami – od prostych (balistyczne), po te najbardziej zaawansowane (optopneumatyczne, NIR itp.).

Zastosowane rozwiązania łączą nowoczesne i zaawansowane technologicznie urządzenia (pozwalające zautomatyzować i przyspieszyć proces segregacji) z umiejętnym wykorzystaniem sortowania ręcznego, mającego wpływ na wysoką jakość efektu końcowego. Takie rozwiązania gwarantują też utrzymanie właściwych proporcji między efektem ekologicznym a wielkością zaangażowanych środków i kosztów zagospodarowania odpadów. Są one zgodne z systemem BAT (najlepsze dostępne techniki), a ich wydajność może przekraczać kilkadziesiąt tys. ton rocznie, zapewniając przetworzenie ok. 80 proc. odpadów. 

Wysoki poziom zautomatyzowania sterowania poszczególnymi zespołami i maszynami linii pozwala maksymalnie wykorzystać ich możliwości oraz osiągać optymalną wydajność.

Przebieg procesu w przykładowej linii

Zmieszane odpady komunalne przechodzą na początku przez rozrywarkę do worków lub rozdrabniacz wstępny, po czym trafiają do kabiny wstępnej, w której ręcznie wybierane są opakowania szklane i odpady tarasujące przenośnik. Reszta trafia do sita bębnowego. Następnie odpady, w zależności od wielkości, są transportowane trzema podajnikami:
  • Pierwszym - te wyodrębnione przez separator o wielkości frakcji do 60 lub 80 mm, przeznaczone do procesu biostabilizacji.
  • Drugim - odpady o wielkości powyżej 300 mm (RDF - paliwo alternatywne i preRDF - odpady wysokoenergetyczne wymagające dodatkowej obróbki), trafiające do kontenerów.
  • Trzecim - wyodrębniona przez separator FE (ferromagnetyczny) i separator metali nieżelaznych frakcja o wielkości 80-300 mm, kierowana do separatora balistycznego. Separator ten dzieli odpady na frakcje: podsitowe (miałką i lekką) oraz nadsitową (ciężką).
Kolejnymi etapami jest wydzielenie z tych frakcji, za pomocą separatorów optycznych, odpadów 3D (tocznych, przestrzennych, np. PET-y, opakowania po środkach chemicznych, kartony) i 2D (płaskich, np. folia, gazety). Pozostałości odpadów 2D i 3D trafiają do kabin, w których są doczyszczane ręcznie. Wysortowane surowce trafiają do boksów pod kabiną sortowniczą na ciąg przenośników do belownicy. Reszta balastu kierowana jest do produkcji paliwa alternatywnego lub preRDF. 

Kompleksowa linia technologiczna Pronaru pozwala uzyskiwać wymagane prawem (a nawet wyższe) wskaźniki odzyskiwania materiałów, mogących być następnie sprzedawane jako surowce do powtórnego użycia w produkcji, stanowiąc źródło dochodu przedsiębiorstwa.

Pronar

Pronar to ponad 2 tysiące zatrudnionych pracowników, 7 nowoczesnych fabryk, w których na powierzchni 80 boisk piłkarskich powstaje codziennie 4 tysiące części z blisko 600 ton stali.
Przez lata zaangażowanie, innowacyjność i najwyższa jakość sprawiły, że maszyny i urządzenia z Narwi konkurują na międzynarodowych rynkach i z sukcesem je zdobywają. [ Strona internetowa ]

Pronar proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Odpady i czystość »
▲  Do góry strony