Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.10.2021 17 października 2021

Badania geologiczne i badania środowiska gruntowo-wodnego
Remea

Przeprowadzamy badania geologiczne i badania środowiska gruntowo-wodnego (badania sozologiczne) oraz analizy w celu określenia stopnia zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej zgodnie z przyjętymi normami.


Naszym klientom oferujemy m.in.:
  • sondowanie statyczne sondą stożkową CPT/CPTU,
  • sondowanie sondą krzyżakową FVT (VANE TEST),
  • monitoring dynamiczny i pasywny powietrza,
  • badania powietrza przy pomocy detektora fotojonizacyjnego (PID),
  • badania wody multiparametrem.
Ponadto wykonujemy:
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego,
  • analizę historyczną terenu,
  • projekty planu remediacji i analizy ryzyka.

Remea

W Remea zajmujemy się oczyszczaniem terenów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi i toksycznymi dla środowiska. Jako profesjonalny i odpowiedzialny partner biznesowy proponujemy kompleksowe rozwiązania - zapewniamy Klientom remediację terenów budowlanych, włącznie z wykonaniem analizy historycznej terenu poprzez badania terenu pod względem występowania zanieczyszczeń chemicznych w gruncie, wodzie i powietrzu gruntowym oraz analizy chemiczne gruntu i wody. Wykonujemy projekty planu remediacji oraz analizy ryzyka. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Planowanie przestrzenne »
▲  Do góry strony