Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Audyty i badania stanu środowiska. Remediacja terenów zanieczyszczonych
Arcadis

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla przedsięwzięć związanych z transakcjami nieruchomościami i zarządzaniem zobowiązaniami środowiskowymi w aspekcie identyfikacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi i doradztwa w kontekście minimalizacji ryzyk środowiskowych (oraz prawnych) związanych z zakupem lub posiadaniem zanieczyszczonej nieruchomości.

Audyt środowiskowy EDDI (Environmental Due Diligence Phase I)

Audyt obejmujący analizę publicznie dostępnych oraz zgromadzonych podczas wizji terenowej danych w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk środowiskowych i rekomendacji dalszych działań. Wyniki pomagają w podjęciu decyzji biznesowych, szczególnie w odniesieniu do transakcji kupna nieruchomości.

Audyt środowiskowy EDDII (Environmental Due Diligence Phase II)

Badania środowiskowe wykonywane w przypadku potencjalnego występowania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Obejmują pobór i analizy laboratoryjne gruntów i wód podziemnych. Wyniki badań, zinterpretowane w odniesieniu do obowiązujących standardów jakości gruntów pozwalają ocenić konieczność dalszych działań związanych z remediacją zanieczyszczeń oraz oszacować ich koszt.

Projekt planu remediacji wraz z oceną zagrożeń

Dokument sporządzany w przypadku stwierdzonego zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Opiera się o ocenę zagrożeń, która w sposób modelowy lub logiczny określa rzeczywisty wpływ zanieczyszczenia powierzchni ziemi na receptory środowiskowe i ludzi. Zawiera koncepcję rozwiązań pozwalających na usunięcie zanieczyszczenia, jego ograniczenie do akceptowalnego poziomu (określonego w ocenie zagrożeń) lub argumentację pozwalającą na odstąpienie od dalszych działań.

Remediacja

Realizacja i koordynacja technicznych i inżynieryjnych działań założonych w Projekcie Planu Remediacji. Celem remediacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego i uwolnienie terenu od prawnych i finansowych zobowiązań związanych ze stanem środowiska gruntowo-wodnego.

Arcadis

Arcadis jest globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 27 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach, którzy generują roczny dochód w wysokości 3,3 miliardów euro. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie. [ Strona internetowa ]

Arcadis proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Planowanie przestrzenne »
▲  Do góry strony