Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

Białe certyfikaty: audyt, pozyskanie, opracowanie optymalnej strategii
Veolia Polska

Veolia – firma, która w Polsce od 20 lat oferuje rozwiązania w zakresie  efektywności energetycznej – proponuje kompleksową pomoc w ramach pozyskiwania białych certyfikatów. Certyfikaty stanowią dodatkowe źródło dochodu m.in. dla podmiotów samorządowych.

Kiedy można ubiegać się o białe certyfikaty?

O certyfikaty energetyczne mogą się ubiegać jedynie planowane oraz jeszcze nierozpoczęte modernizacje, które będą się przyczyniać do oszczędności energii. W tym celu trzeba wykazać oszczędność na poziomie min. 10 toe* (420GJ/116MWh). Wartość rynkową szacuje się na podstawie transakcji giełdowych oraz opłaty zastępczej ustalanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Urząd ten przeprowadza ciągły nabór wniosków.

Wśród przedsięwzięć skutkujących uzyskaniem białego certyfikatu można wymienić m.in.:
  • modernizację lub wymianę izolacji termicznej rurociągów, pieców i ciągów technologicznych,
  • wdrożenie systemów sterowania układami ciepło-chłód,
  • termomodernizację budynków i obiektów przemysłowych,
  • modernizację opraw oświetleniowych lub źródeł światła,
  • odzysk energii w procesach przemysłowych,
  • ograniczanie strat na przesyle energii,
  • modernizację instalacji sprężonego powietrza,
  • optymalizację ciągów transportowych paliw lub mediów,
  • wymianę silników, napędów i układów sterowania,
  • modernizację źródeł ciepła.

Na czym polega współpraca?

Model podstawowy
1. Wytypowanie we współpracy z klientem przedsięwzięć mogących otrzymać białe certyfikaty.
2. Po wykonaniu przez Veolię audytu zostaje przygotowany wniosek do URE. Veolia odpowiada za zgłoszenie przedsięwzięć w ramach procedury z URE i pełną komunikację z urzędem podczas całego procesu.
3. Na koniec następuje rozliczenie finansowe z klientem wedle ustalonego w umowie modelu.

Podejście strategiczne
Oferta pozyskania białych certyfikatów może być elementem szerszej strategii szczegółowego planowania, wdrożenia i nadzoru nad działaniami z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej. Z takiej oferty skorzystała Spółdzielnia im. Stefana Batorego w Łodzi, która obecnie zarządza ponad 100 budynkami (szczegóły inwestycji na stronie Veolii).
Oferta Veolii stanowi obecnie jedną z najbardziej kompleksowych i wygodnych propozycji tego typu na rynku od jednego dostawcy. Pozwala nie tylko na skuteczne prowadzenie nowoczesnej gospodarki energetycznej, ale daje możliwość uruchomienia dodatkowego źródła dochodu.

*toe - tona oleju ekwiwalentnego – energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg. Używany do opisu wartości energii.

Veolia Polska

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów, stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4300 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 83 miastach, w 43 zarządza sieciami ciepłowniczymi. [ Strona internetowa ]

Veolia Polska proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony