Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.02.2023 06 lutego 2023

Biopreparaty MicroCat® - poprawa biodegradacji ścieków
Ekodren

Biopreparaty MicroCat® - poprawa biodegradacji ścieków

Produkty MicroCat® są preparatami mikrobiologicznymi stosowanymi do rozruchu, przywracania lub wzmacniania procesów oczyszczania i degradacji biologicznej. Zastosowanie tego typu preparatów mikrobiologicznych jest znane jako „bioaugmentacja”.

Czym jest bioaugmentacja?

To mikrobiologiczne oczyszczanie ścieków polegające na wykorzystaniu mikroorganizmów w celu zwiększenia zdolności systemów biologicznego przetwarzania odpadów do rozkładania trudnych do degradacji związków organicznych i radzenia sobie z bardzo zmiennymi warunkami przetwarzania ścieków.

Dzięki specjalistycznym mieszankom, naturalnie występujących mikroorganizmów oraz innych składników, produkty MicroCat® w naturalny sposób poprawiają biodegradację ścieków poprzez zwiększenie istniejącej populacji mikroorganizmów w oczyszczalni ścieków. Po dodaniu do biologicznej oczyszczalni ścieków mikroorganizmy zwiększają napowietrzanie ścieków, eliminują nieprzyjemne zapachy, znacząco poprawiają redukcję BZT5, fosforu oraz azotu.

Preparaty znajdują szerokie zastosowanie, m.in. w poniższych procesach.
 • Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych oraz przemysłowych
  • Uruchomienie i restart instalacji biologicznego oczyszczania ścieków
  • Ulepszenie procesów nitryfikacji / denitryfikacji
  • Optymalizacja usuwania BZT5
  • Degradacja związków toksycznych
  • Ulepszone osiadanie osadu / eliminacja bakterii nitkowatych
  • Redukcja H2S
  • Zmniejszenie objętości oraz redukcja masy osadu
 • Uruchomienie i konserwacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni z drenażowych z osadnikami gnilnymi
 • Czyszczenie i konserwacja instalacji sanitarnej, separatorów tłuszczy, kanalizacji liniowej
  • Biodegradacja FOG (Fat, Oil, Grease – tłuszcz, olej, smar) w instalacji sanitarnej, separatorach, kanalizacji liniowej i przepompowniach
  • Zapobieganie powstawaniu H2S w głównych kanałach ściekowych
 • Konserwacja separatorów substancji ropopochodnych
 • Usunięcie odorów
 • Bioremediacja gleby i wód gruntowych

Ekodren

Siłą napędową Ekodren są wartości rodzinne, będące filarem naszej pozycji na rynku. Firma Ekodren powstała 20 lat temu. Założył ją senior rodu, Paweł Gojżewski. Szczycimy się tym i jesteśmy dumni, że dzisiaj w naszym teamie pracują ze sobą już trzy pokolenia naszej rodziny - seniorzy, ich dzieci i wnuki.
Jesteśmy zarówno teoretykami, jak i praktykami. Wszystkie technologie testujemy i sprawdzamy osobiście w naszych lub zaprzyjaźnionych gospodarstwach i w laboratoriach naukowych oraz konsultujemy z najwybitniejszymi ekspertami oraz naukowcami w dziedzinie ścieków oraz ochrony środowiska. Możemy pochwalić się ponad 4000 instalacji w całej Polsce. [ Strona internetowa ]

Ekodren proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Gospodarka wodno-kanalizacyjna »
▲  Do góry strony