Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację
SUEZ

Grupa SUEZ to światowa organizacja działająca na rzecz poprawy jakości wody i ochrony środowiska naturalnego. Oferując swoje usługi, od ponad 160 lat jesteśmy uczestnikiem i świadkiem rozwoju przemysłowego, postępu cywilizacyjnego i ciągłych przemian społecznych. Obserwujemy także negatywny wpływ człowieka i działalności przemysłowej na środowisko i dlatego pomagamy Klientom kształtować biznes i zarządzać procesami produkcyjnymi w taki sposób, by potrafili racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych i zapewnić równowagę środowiska dla przyszłych pokoleń.

Poprzez wdrażanie nowych sposobów zarządzania zasobami, budujemy innowacyjną gospodarkę 
o obiegu zamkniętym. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy świadomi zagrożeń środowiskowych i przedsiębiorcy oraz rządzący coraz częściej uwzględniają czynnik środowiskowy w ważnych procesach decyzyjnych. Przejawem świadomego i odpowiedzialnego podejścia do środowiska jest także ochrona powierzchni gleby i ziemi.

Grupa SUEZ od ponad 25 lat prowadzi działalność remediacyjną, dostarczając swoim Klientom przemysłowym oraz samorządom lokalnym kompleksowe rozwiązania w oczyszczaniu gleb i wód podziemnych, dostosowane do obecnego i planowanego przeznaczenia użytkowanych terenów.

W obliczu coraz bardziej złożonych projektów remediacyjnych, kluczowym elementem staje się ich projektowanie - bowiem od jakości projektowania zależy skuteczność remediacyjnych celów ekologicznych. Zarządzane przez SUEZ projekty remediacyjne opierają się więc na zindywidualizowanej koncepcji usuwania zanieczyszczeń stosownie do miejsca i stopnia ich występowania, z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych i warunków ekonomicznych. Usuwanie zanieczyszczeń poprzedzamy solidną diagnostyką środowiska gruntowo-wodnego. Czerpiemy wzorce od najlepszych konsultantów Grupy SUEZ, zdobywając nowe doświadczenia 
w realizacji wspólnych projektów remediacyjnych. Tworzymy rozpoznawalną markę SUEZ, opartą na wartościach rozumienia potrzeb klientów, profesjonalizmu i uznania ze strony Klientów.

Nasze projekty realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, takich jak modelowanie matematyczne, oceny ryzyka oraz z zastosowaniem opatentowanych metod remediacyjnych, 
z sukcesem wdrożonych w skali przemysłowej i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

Różnorodność zanieczyszczeń i wieloaspektowość projektów remediacyjnych mobilizuje nas do rozwoju projektów badawczych nad nowymi, bezpiecznymi dla środowiska technologiami oczyszczania gleb i zagospodarowania odpadów. Jesteśmy liderem w gospodarce odpadami w Polsce, dysponujemy własnymi rozwiązaniami ich odzysku i unieszkodliwienia w kraju i za granicą.

Oferta usług remediacyjnych SUEZ Polska:

 • Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi – due diligence phase I&II
 • Analizy ryzyka zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska
 • Projektowanie działań remediacyjnych
 • Projekty planów remediacji
 • Kompleksowa obsługa administracyjna
 • Prace remediacyjne in-situ/on- site, ex-situ
 • Zarządzanie odpadami wytworzonymi podczas prac remediacyjnych
 • Nadzór inżynieryjny i geologiczny
 • Monitoring terenów zanieczyszczonych
 • Projekty robót oraz dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne
 • Raporty początkowe i końcowe
 • Prace rozbiórkowo–wyburzeniowe
 • Czyszczenie zbiorników magazynowych
 • Pozostałe usługi z zakresu doradztwa środowiskowego

Atuty SUEZ:

 • Solidna diagnostyka środowiska gruntowo-wodnego
 • Bilans kosztów i korzyści w doborze metod remediacyjnych
 • Własne technologie oczyszczania gleb i wód podziemnych
 • Własne instalacje zagospodarowania odpadów
 • Transparentność ścieżki postępowania z odpadami od miejsca ich wytworzenia do końcowych instalacji przetwarzania
 • Wysokie standardy bezpieczeństwa
 • Bieżące raportowanie stanu zaawansowania prac
 • Profesjonalna obsługa dokumentacji projektowej

Naszymi partnerami są sprawdzeni podwykonawcy robót ziemnych, usług instalacyjnych i transportowych. Znajomość regulacji z zakresu ochrony środowiska i rynku gospodarki odpadami budują przewagę konkurencyjną SUEZ i stanowią realną wartość dla naszych Klientów. Standardy SUEZ zostały sprawdzone i docenione na rynku krajowym i światowym. Uznanie ze strony naszych Klientów jest świadectwem zaufania i motywacją do podnoszenia jakości naszych usług.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców prywatnych i podmioty publiczne, którym służymy pomocą w doradztwie, diagnostyce, zaprojektowaniu i wykonawstwie prac remediacyjnych. Naszą ofertę kierujemy także do właścicieli tzw. brownfields – terenów niezagospodarowanych 
i gospodarczo opuszczonych, które po usunięciu skażeń w glebie i wodach podziemnych mogą stanowić duży potencjał rewitalizacyjny i inwestycyjny, odpowiadający celom inteligentnego rozwoju miast. Wszystkich tych, którym bliska jest troska o środowisko i jak najdłuższe zachowanie naturalnych zasobów, zachęcamy do współpracy.

SUEZ

Od ponad 160 lat firma SUEZ oferując swoje usługi w służbie postępu ludzkości – towarzyszy wielkim przemianom społecznym. Począwszy od budowy Kanału Sueskiego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań, mających na celu wprowadzenie zasad higieny i zdrowia publicznego, poprzez zapewnienie wysokiego standardu życia za sprawą urządzeń wodno-ściekowych, nasze rozwiązania i technologie od lat cieszą się niesłabnąca popularnością z tego względu, że potrafimy sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem miast i wzrostem populacji.
Razem z grupą 80 410 pracowników, SUEZ jest światowym liderem w dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej, obecnym na pięciu kontynentach. [ Strona internetowa ]

SUEZ proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Planowanie przestrzenne »
▲  Do góry strony