Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację
SUEZ

Grupa SUEZ to światowa organizacja działająca na rzecz poprawy jakości wody i ochrony środowiska naturalnego. Oferując swoje usługi, od ponad 160 lat jesteśmy uczestnikiem i świadkiem rozwoju przemysłowego, postępu cywilizacyjnego i ciągłych przemian społecznych. Obserwujemy także negatywny wpływ człowieka i działalności przemysłowej na środowisko i dlatego pomagamy Klientom kształtować biznes i zarządzać procesami produkcyjnymi w taki sposób, by potrafili racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych i zapewnić równowagę środowiska dla przyszłych pokoleń.

Poprzez wdrażanie nowych sposobów zarządzania zasobami, budujemy innowacyjną gospodarkę 
o obiegu zamkniętym. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy świadomi zagrożeń środowiskowych i przedsiębiorcy oraz rządzący coraz częściej uwzględniają czynnik środowiskowy w ważnych procesach decyzyjnych. Przejawem świadomego i odpowiedzialnego podejścia do środowiska jest także ochrona powierzchni gleby i ziemi.

Grupa SUEZ od ponad 25 lat prowadzi działalność remediacyjną, dostarczając swoim Klientom przemysłowym oraz samorządom lokalnym kompleksowe rozwiązania w oczyszczaniu gleb i wód podziemnych, dostosowane do obecnego i planowanego przeznaczenia użytkowanych terenów.

W obliczu coraz bardziej złożonych projektów remediacyjnych, kluczowym elementem staje się ich projektowanie - bowiem od jakości projektowania zależy skuteczność remediacyjnych celów ekologicznych. Zarządzane przez SUEZ projekty remediacyjne opierają się więc na zindywidualizowanej koncepcji usuwania zanieczyszczeń stosownie do miejsca i stopnia ich występowania, z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych i warunków ekonomicznych. Usuwanie zanieczyszczeń poprzedzamy solidną diagnostyką środowiska gruntowo-wodnego. Czerpiemy wzorce od najlepszych konsultantów Grupy SUEZ, zdobywając nowe doświadczenia 
w realizacji wspólnych projektów remediacyjnych. Tworzymy rozpoznawalną markę SUEZ, opartą na wartościach rozumienia potrzeb klientów, profesjonalizmu i uznania ze strony Klientów.

Nasze projekty realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, takich jak modelowanie matematyczne, oceny ryzyka oraz z zastosowaniem opatentowanych metod remediacyjnych, 
z sukcesem wdrożonych w skali przemysłowej i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

Różnorodność zanieczyszczeń i wieloaspektowość projektów remediacyjnych mobilizuje nas do rozwoju projektów badawczych nad nowymi, bezpiecznymi dla środowiska technologiami oczyszczania gleb i zagospodarowania odpadów. Jesteśmy liderem w gospodarce odpadami w Polsce, dysponujemy własnymi rozwiązaniami ich odzysku i unieszkodliwienia w kraju i za granicą.

Oferta usług remediacyjnych SUEZ Polska:

 • Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi – due diligence phase I&II
 • Analizy ryzyka zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska
 • Projektowanie działań remediacyjnych
 • Projekty planów remediacji
 • Kompleksowa obsługa administracyjna
 • Prace remediacyjne in-situ/on- site, ex-situ
 • Zarządzanie odpadami wytworzonymi podczas prac remediacyjnych
 • Nadzór inżynieryjny i geologiczny
 • Monitoring terenów zanieczyszczonych
 • Projekty robót oraz dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne
 • Raporty początkowe i końcowe
 • Prace rozbiórkowo–wyburzeniowe
 • Czyszczenie zbiorników magazynowych
 • Pozostałe usługi z zakresu doradztwa środowiskowego

Atuty SUEZ:

 • Solidna diagnostyka środowiska gruntowo-wodnego
 • Bilans kosztów i korzyści w doborze metod remediacyjnych
 • Własne technologie oczyszczania gleb i wód podziemnych
 • Własne instalacje zagospodarowania odpadów
 • Transparentność ścieżki postępowania z odpadami od miejsca ich wytworzenia do końcowych instalacji przetwarzania
 • Wysokie standardy bezpieczeństwa
 • Bieżące raportowanie stanu zaawansowania prac
 • Profesjonalna obsługa dokumentacji projektowej

Naszymi partnerami są sprawdzeni podwykonawcy robót ziemnych, usług instalacyjnych i transportowych. Znajomość regulacji z zakresu ochrony środowiska i rynku gospodarki odpadami budują przewagę konkurencyjną SUEZ i stanowią realną wartość dla naszych Klientów. Standardy SUEZ zostały sprawdzone i docenione na rynku krajowym i światowym. Uznanie ze strony naszych Klientów jest świadectwem zaufania i motywacją do podnoszenia jakości naszych usług.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców prywatnych i podmioty publiczne, którym służymy pomocą w doradztwie, diagnostyce, zaprojektowaniu i wykonawstwie prac remediacyjnych. Naszą ofertę kierujemy także do właścicieli tzw. brownfields – terenów niezagospodarowanych 
i gospodarczo opuszczonych, które po usunięciu skażeń w glebie i wodach podziemnych mogą stanowić duży potencjał rewitalizacyjny i inwestycyjny, odpowiadający celom inteligentnego rozwoju miast. Wszystkich tych, którym bliska jest troska o środowisko i jak najdłuższe zachowanie naturalnych zasobów, zachęcamy do współpracy.

SUEZ

Od ponad 160 lat firma SUEZ oferując swoje usługi w służbie postępu ludzkości – towarzyszy wielkim przemianom społecznym. Począwszy od budowy Kanału Sueskiego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań, mających na celu wprowadzenie zasad higieny i zdrowia publicznego, poprzez zapewnienie wysokiego standardu życia za sprawą urządzeń wodno-ściekowych, nasze rozwiązania i technologie od lat cieszą się niesłabnąca popularnością z tego względu, że potrafimy sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem miast i wzrostem populacji.
Razem z grupą 80 410 pracowników, SUEZ jest światowym liderem w dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej, obecnym na pięciu kontynentach. [ Strona internetowa ]

SUEZ proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Planowanie przestrzenne »
▲  Do góry strony