Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny
Panorama Klastrów Energii

Województwo: lubelskie

Gminy w obrębie klastra: Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Łuków, Parczew, Puławy, Bychawa, Abramów, Niemce, Podedwórze, Wola Uhruska, Sosnówka, Kielce, Częstochowa, Radom, Gdańsk

Opis klastra

W ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego współpracują podmioty zajmujące się energetyką (solarną, wiatrową, wodną i geotermalną) oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne. Wśród Partnerów Klastra są m.in.: producenci maszyn i urządzeń (brykieciarek, granulatorów, rozdrabniaczy, młynów, osprzętu towarzyszącego przy produkcji brykietu i peletu, kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych) oraz producenci peletu i brykietu. Partnerami są również projektanci i wykonawcy biogazowni, farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych i sieci elektroenergetycznych. Kolejna grupa to podmioty zajmujące się gospodarką odpadami przemysłowymi, edukacją wyższą i badaniami oraz efektywnością energetyczną i budownictwem pasywnym. Misją Klastra jest  wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji  technologicznych, produkcyjnych i procesowych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie oraz poprawa efektywności energetycznej i rozwój budownictwa pasywnego. Do głównych celów strategicznych realizowanych przez Klaster należą: zwiększenie udziału energii wyprodukowanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym województwa lubelskiego, zwłaszcza przez drobną energetykę rozproszoną; podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gmin Lubelszczyzny w oparciu o lokalne zasoby energetyczne, zwłaszcza o odnawialne źródła energii; wspieranie rozwoju i promocja lokalnych rozwiązań mających na celu zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; stymulowanie rozwoju nowych technologii i rozwój zaplecza analityczno-badawczego w regionie. Klaster podejmuje działania związane z inicjowaniem i wspieraniem rozwoju klastrów energii na terenie województwa lubelskiego.

Członkowie klastra

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, AZEnergia Damian Dobrowolski, BIALL Sp z o.o., Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o., CIEPŁY DOM Pracownia Inżynierska mgr inż. Anna Woroszyńska, DG-INVEST Daniel Gawryczuk, DMG Sp. z o.o., Eco-Energia Sp. z o.o., „ECO-FARM Sosnówka” Sp. z o.o., EKO-TRANS Sp. z o.o., Gmina Wola Uhruska, HARTIMEX Sp. z o.o., INSTYTUT OZE SP. Z O.O., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Ireneusz Koguciuk Domik Pasywny, Jatech Sp. z o.o., Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Franus-Wyrwich, Lubelski Rynek Hurtowy SA, MK-MIKRO ENERGIA Kazimierz Martychowiec, MultiAgencja Sp. z o.o., NEW-LED Marcin Kapeluszny, NOREVEN Sp. z o.o., Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawla II w Białej Podlaskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Petrotechnika PHU inż. Alfred Fijałkowski, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Eko-Trans Cezary Kubacki, Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Emark E. i J. Skrzypek Sp. J., Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych "SPE" Sp. z o.o., PV Energia Lublin Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROPER" Sp. z o.o., ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN RYSZARD WALCZAK, Siwek Sp. z o.o., SMIF Sp. z o.o., Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu, STREFA 1 Sp. z o.o., TRADEA Sp. z o.o., ULTRA-MED Sp. z o.o., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o.

Rodzaje instalacji

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kW. Dane techniczne instalacji:

Moc generatora: 30 kVA
Układ: trójfazowy 400/230 (3/N/PE)
Panele monokrystaliczne: 162 szt.

Specyfikacja poszczególnych sekcji:

42 panele o mocy 275Wp (dach)
60 paneli o mocach 195Wp (fasada I)
60 paneli o mocach 195Wp (fasada II)

Koordynator Klastra: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Osoby reprezentujące klaster

Henryk Łucjan - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
Małgorzata Gałczyńska - Animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Kontakt z klastremMałgorzata Gałczyńska - Zastępca Dyrektora Działu Wspierania Innowacji
Droga Męczenników Majdanka 181 - 20-325 Lublin
tel. 887 200 020
www.lke.fundacja.lublin.plm.galczynska@fundacja.lublin.pl

Panorama Klastrów Energii

Klastry energii są nową, ale coraz bardziej popularną i promowaną w Polsce inicjatywą. Teraz Środowisko prezentuje pierwszą i dotychczas jedyną Panoramę Klastrów Energii, ukazującą aktualny stan rozwoju klastrów na terenie naszego kraju. [ Wszystko o klastrach energii w Polsce ]

Zobacz wszystkie klastry wpisane do Panoramy Klastrów Energii
▲  Do góry strony