Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.06.2021 23 czerwca 2021

Mała kogeneracja - duża korzyść biznesowa
Veolia Polska

Jednoczesny proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko – mała kogeneracja jest rozwiązaniem, na które powinno zwrócić uwagę każde przedsiębiorstwo produkcyjne.
Veolia oferuje pomoc w planowaniu inwestycji w kogenerację, jej przeprowadzeniu, a także utrzymaniu i bieżącej konserwacji wykonanych instalacji.

Mała kogeneracja – duża zmiana!

Kluczowa rola energii elektrycznej i ciepła w procesie produkcyjnym sprawia, że przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania nowych rozwiązań w tym obszarze. Gwarantująca optymalizację kosztów, bezpieczeństwo dostaw oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska mała kogeneracja stanowi trafną odpowiedź na stawiane przed firmami wyzwania. Warto zatem zawczasu zadbać o właściwe rozwiązania technologiczne i przystosować przedsiębiorstwo do zmieniających się warunków.

Przykłady owocnej współpracy

Veolia jest partnerem przemysłu, czego przykładem jest współpraca z firmą Crisp Malting, ale także inwestuje w swoje źródła podnosząc jakość usług dla mieszkańców, jak na przykład w Jarocinie. W obu przypadkach zrealizowano projekty budowy jednostek kogeneracyjnych, które miały na celu zmniejszenie emisji CO2 i ustabilizowanie cen oraz sposobu dostawy energii.
W ciepłowni w Jarocinie kluczowym zadaniem było ograniczenie ilości spalanego węgla w okresie letnim. Zaproponowane rozwiązanie pozwoliło akumulować w sieci cieplnej nadwyżki ciepła, a następnie zużywać je w kolejnych okresach zapotrzebowania. Efektem działań było zmniejszenie zużycia węgla o ok. 1 tys. ton rocznie, a także niższe emisje CO2 oraz pyłów do atmosfery.

Crisp Malting, wiodący na rynku brytyjskim wytwórca produkcyjnego słodu wykorzystał natomiast kogenerację do ustabilizowania cen energii elektrycznej i zabezpieczenia dostaw ciepła. Zaprojektowane rozwiązania pozwoliły również zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad 2 tys. ton rocznie. Obecnie do zadań Veolii należy operowanie instalacją oraz bieżące przeglądy, naprawy i monitoring parametrów.

Zobacz więcej przykładów wyzwań, jakim sprostała kogeneracja

Veolia Polska

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów, stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4300 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 83 miastach, w 43 zarządza sieciami ciepłowniczymi. [ Strona internetowa ]

Veolia Polska proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony