Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.05.2022 22 maja 2022

Prawo ochrony środowiska - prestiżowe studia podyplomowe
Uczelnia Łazarskiego

Zamiany w otoczeniu prawnym i biznesowym, a także coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zmian klimatycznych, zielonej transformacji, społecznej odpowiedzialności biznesu czy gospodarki cyrkularnej.

Potrzebom tym odpowiadają studia podyplomowe "Prawo Ochrony Środowiska" na Uczelni Łazarskiego, które w roku akademickim 2021/2022 będą miały już siódmą edycję.

Dlaczego podjąć studia?

  • Uczestnicy większości procesów inwestycyjnych oraz produkcyjnych muszą liczyć się z coraz surowszymi wymaganiami związanymi z ochroną środowiska.
  • Znajomość podstaw prawa ochrony środowiska staje się niezbędnym elementem wykształcenia specjalistów, kadry menedżerskiej czy zarządczej.
  • Bez znajomości wymagań szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska jak i trendów jego rozwoju nie można dziś podejmować racjonalnych decyzji biznesowych.
  • Wiedza z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska zaprocentuje w rozwoju kariery zawodowej uczestników programu.

Program studiów:

  • aktualizowany jest z roku na rok, ponieważ ochrona środowiska staje się coraz mocniejszym nakazem, a przepisy w tym zakresie odpowiednio się zmieniają,
  • w roku akademickim 2021/2022 został wzbogacony o moduł „Środowiskowa odpowiedzialność biznesu” obejmujący kluczowe dla biznesu: wymagania związane z ochroną środowiska, zielone nowe technologie, gospodarka cyrkularna, zrównoważony rozwój oraz zrównoważone finansowanie, a także moduły dotyczące danych osobowych, własności intelektualnej w ochronie środowiska, prawo ochrony środowiska w transakcjach M&A oraz rola mediów i efektywne prowadzenie spraw środowiskowych
  • daje podstawy opracowania odpowiedniej strategii oraz dokumentacji prowadzenia nowoczesnego biznesu w sposób przyjazny środowisku,
  • pomaga w zrozumieniu tych zagadnień ochrony środowiska, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz mogą stanowić część programów i strategii spółek,
  • opiera się na ćwiczeniach, studiach przypadków oraz elementach wykładu,
  • dostosowany jest do różnorodnych grup odbiorców (kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów odpowiadających za prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska).

Wykłady i ćwiczenia/warsztaty w ramach programu prowadzone są przez praktyków prawa ochrony środowiska, ekspertów z kancelarii prawniczych oraz urzędników sektora ochrony środowiska szczebla centralnego. Niezależnie od tego w programie pojawiają się także przedstawiciele biznesu, którzy dzielą się swoim doświadczeniem w dziedzinie ochrony środowiska.

W lutym 2020 r. kierunek „Prawo Ochrony Środowiska” został wyróżniony decyzją Komisji Akredytacyjnej Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” 2019/2020.

Partnerami merytorycznymi studiów są Teraz Środowisko, Atmoterm, Wolters Kluwer, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Retail Institute, Kancelarie: CMS, DWF, Wardyński oraz ODJ.

Dowiedz się więcej o programie studiów

Uczelnia Łazarskiego

Naszą misją, zgodnie z zamierzeniami założyciela Ryszarda Łazarskiego, jest stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy.
Jesteśmy ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.
Zgodnie z tym założeniem uczelnia to wspólnota nauczających i studiujących. Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Doradztwo i szkolenia środowiskowe »
▲  Do góry strony