Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej
JWTŚ-IETU

JWTŚ-IETU oferuje usługę weryfikacji innowacyjnych technologii dla branży wodno-ściekowej z następujących obszarów:

• monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych,
• uzdatniania wody do spożycia – usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych,
• oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych,
• oczyszczania wód przemysłowych.

Nasza usługa polega na uwiarygodnieniu w sposób niezależny i bezstronny deklarowanej przez dostawcę sprawności technicznej lub funkcjonalnej technologii oraz efektu środowiskowego uzyskiwanego dzięki jej wdrożeniu dla konkretnego zastosowania w określonych warunkach eksploatacji.

Weryfikacja UE ETV jest szczególnie korzystna w przypadku technologii, których cech innowacyjnych nie można wykazać z powodu braku odpowiednich norm lub gdy działają one sprawniej niż obowiązujące normy.

Rezultatem weryfikacji są potwierdzone Świadectwem Weryfikacji UE ETV wartości parametrów działania technologii oraz uzyskiwanego efektu ekologicznego. Świadectwa te są rejestrowane, a następnie publikowane na portalu Komisji Europejskiej. Raport z weryfikacji EU ETV zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu, weryfikowanych parametrów oraz sposobu ich weryfikacji.

Istnieje także możliwość uzyskania weryfikacji EU ETV na konkretny rynek poza UE np. USA, Kanada, Chiny oraz inne rynki azjatyckie. Nasze weryfikacje spełniają wymagania normy ISO 17020 oraz ISO 14034.

Usługa dedykowana jest dla:

  • dostawców innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki wodno–ściekowej dostępnych na rynku lub gotowych do komercjalizacji
  • nabywców poszukujących innowacyjnych i efektywnych technologii i urządzeń.

Świadectwo weryfikacji UE ETV to korzyści:
DLA DOSTAWCÓW

  • wiarygodne potwierdzenie deklaracji sprawności technologii dla konkretnego zastosowania i warunków pracy,
  • skuteczne wyróżnienie technologii i firmy na rynku,
  • dotarcie do klientów na całym świecie dzięki zweryfikowanym parametrom sprawności technologii dostosowanym do potrzeb inwestorów na rynkach docelowych,
  • uniknięcie konieczności prowadzenia kosztownych, każdorazowych testów lub demonstracji technologii na potrzeby inwestora.
DLA INWESTORÓW
  • rzetelne źródło informacji o inwestorach,
  • ograniczone ryzyko inwestycyjne,
  • gwarancja wyboru rozwiązania odpowiadającego rzeczywistym potrzebom nabywcy.
Weryfikując sprawność innowacyjnej technologii, zapewniamy nabywcom bezpieczeństwo inwestycyjne i świadomość trafnego wyboru rozwiązania, a producentom skuteczne wyróżnienie technologii na rynku i przewagę wobec konkurencji.

JWTŚ-IETU

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe przy Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
(JWTŚ-IETU) działa w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (EU ETV).
Przeprowadzamy weryfikacje sprawności innowacyjnych technologii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A (Certyfikat PCA AK026) na wykonywanie weryfikacji, co gwarantuje jakość i bezstronność naszych usług. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Gospodarka wodno-kanalizacyjna »
▲  Do góry strony