Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Sygnity Forecasting: prognozowanie wytwarzania i zapotrzebowania na energię
Sygnity S.A.

Sytuacja rynkowa, istniejące wyzwania i odpowiedź Sygnity
Gwałtowny rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych nakłada nowe wyzwania na operatorów systemów dystrybucyjnych oraz samych wytwórców energii. Możliwość precyzyjnego przewidywania wielkości mocy wytworzonej w tych źródłach oraz zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz, zarówno w krótkiej, jak również długiej perspektywie, jest kluczowym elementem pozwalającym na efektywne zarządzanie całym systemem energetycznym i ma bezpośrednie przełożenie na wielu uczestników rynku energii i gazu.

Sygnity Forecasting to:

 • precyzyjna prognoza wytwarzania energii
 • długo- i krótkoterminowe prognozowanie zużycia energii elektrycznej i gazu
 • powiązanie z modelami meteorologicznymi
 • elastyczne modele wdrożeniowe i utrzymaniowe

Obszary zastosowań rozwiązania Sygnity Forecasting
Wytwórcy energii - farmy wiatrowe i fotowoltaiczne
Precyzyjne prognozowanie mocy wytwórczych, tj. ile prądu dostarczy każde źródło wytwórcze, pozwala na:

 • świadome zarządzanie wolumenami wytwarzanej energii
 • optymalizację kosztów wytwarzania
 • zmniejszenie błędów kontraktacji dostaw

Operatorzy Systemu Dystrybucji
System Sygnity Forecasting jest wsparciem w działalności biznesowej związanej z uczestnictwem w rynku energii poprzez:

 • prognozowanie energii pobranej z sieci przez kluczowych odbiorców
 • prognozowanie energii oddanej do sieci przez kluczowych wytwórców
 • prognozowanie zapotrzebowanie na energię elektryczną obszaru OSD
 • prognozowanie różnicy bilansowej na obszarze OSD
 • przygotowywanie profili poboru dla segmentów odbiorców

Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną i gazem
System Sygnity Forecasting umożliwia:

 • prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz
 • zmniejszenie kosztów poprzez optymalizację dostaw energii i gazu oraz kosztów zakupu
 • wsparcie w zbilansowaniu na rynku hurtowym

Funkcje systemu

 • prognozowanie poboru i generacji energii
 • opracowanie profili zużycia
 • dobór najbardziej adekwatnych metod prognozowania
 • wyznaczenie krzywej mocy wiatrowej

Korzyści biznesowe

 • możliwość stosowania wielu metod predykcji równocześnie, możliwość sortowania modeli wg jakości prognoz dla poszczególnych prognozowanych obiektów
 • możliwość prognozowania z różną dokładnością (do godziny, piętnastu, dziesięciu minut)
 • obniżenie kosztów opłat za niedotrzymanie deklarowanych wielkości wytwarzania / zużycia
 • wsparcie użytkownika w wyborze optymalnego modelu prognostycznego
 • możliwość łączenia algorytmów statystycznych z metodami eksperckimi
 • niski poziom błędu prognozy
 • możliwość budowania i prognozowania w ramach struktur obiektów, np. rozbudowana struktura odbiorców lub wiele źródeł
 • możliwość prognozowania w różnych horyzontach czasowych
 • uniwersalny mechanizm definiowania i parametryzowania algorytmów prognostycznych
 • uruchamianie prognoz na żądanie i zgodnie z harmonogramem

Sygnity S.A.

Jesteśmy obecni na polskim rynku IT nieprzerwanie od 25 lat. Filozofia pełnej koncentracji na Kliencie decyduje o naszym sukcesie i pozwala budować zaufanie oraz długofalowe relacje z partnerami. Nieustannie pogłębiamy i uzupełniamy wiedzę na temat branży oraz otoczenia w jakim działają nasi Klienci. Współpracę z nimi postrzegamy jako dynamiczny proces tworzenia. Jego podstawą jest zdolność do zmian, porozumienia się w każdej sytuacji i kreatywne podejście do potrzeb i rozwiązywania problemów. [ Strona internetowa ]

Sygnity S.A. proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony