Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

System zarządzania majątkiem sieciowym i brygadami w terenie
Sygnity S.A.

Zarządzanie majątkiem sieciowym

System zarządzania majątkiem sieciowym jest kompleksowym, nowoczesnym rozwiązaniem dedykowanym dla przedsiębiorstw branżowych, pokrywającym procesy biznesowe związane z zarządzaniem oraz eksploatacją sieci.

Kluczem w zarządzaniu sieciami jest zapewnienie informacji o aktualnym stanie systemu (sieci, urządzeń sieciowych). Decyzje biznesowe muszą być oparte na aktualnych i spójnych danych opisujących stan majątku, pochodzących z różnych źródeł, które są dostępne w odpowiednim momencie dla wszystkich komórek organizacyjnych. Zrozumienie współzależności pomiędzy majątkiem sieciowym a jego kontekstem biznesowym jest warunkiem koniecznym do zarządzania spółką.

Funkcjonalności systemu zarządzania majątkiem sieciowym
 • ewidencja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
 • zdarzenia na sieci - obsługa zdarzeń awaryjnych, eksploatacyjnych i wyłączeń planowych
 • wdawanie warunków technicznych
 • uzgodnienia lokalizacyjne
 • opłaty
 • eksploatacja i remonty
 • koncepcje rozwoju sieci
 • ocena i kwalifikacja obiektów do remontu lub wymiany
 • inwestycje
 • obliczenia hydrauliczne i termodynamiczne
 • analizy
 • niezgodność
 • gospodarka urządzeniami pomiarowymi
 • Sygnity Network Inventory Telco
 • portal WWW – eSerwisy
 • zarządzanie brygadami
 • wozy asenizacyjne – ewidencja
 • wideoinspekcje
 • laboratorium
 • generator profili
 • system do zarządzania brygadami w terenie
Korzyści biznesowe
 • kompleksowe zarządzanie majątkiem sieciowym i obsługą zdarzeń na sieci
 • optymalizacja zarządzania infrastrukturą sieciową
 • jednokrotna inwentaryzacja majątku sieciowego dla wielu zastosowań
 • aktualne i spójne dane o systemie w jednym miejscu
 • wsparcie kluczowych procesów biznesowych
 • integracja procesów biznesowych opartych na wiedzy o majątku sieciowym
 • zapewnienie aktualizacji danych o majątku sieciowym i propagacja tych zmian w całym systemie
 • zarządzanie infrastrukturą dystrybucji oraz komunikacji
 • powszechność i prostota dostępu do repozytorium danych i usług majątku sieciowego
 • optymalizacja pracy sieci
 • zapewnienie większej automatyzacji eksploatacji (system wsparcia decyzji)
 • wspieranie procesów dyspozytorskich
 • doskonalenie branżowej mapy – mechanizmy do kontroli i polepszania danych


System do zarządzania brygadami w terenie

System pozwala na zarządzanie pracami eksploatacyjnymi w terenie z wykorzystaniem urządzeń oraz aplikacji mobilnych. Jego funkcjonalność nie tylko umożliwia optymalizację prac oraz wykorzystania zasobów dzięki zastąpieniu papierowych formularzy danymi zbieranymi w systemie z miejsca wykonywanych prac, dołączanie dokumentacji zdjęciowej filmowej, ale również wymianę informacji on-line, monitorowanie wykonania prac oraz ich jakości, kontrolę pracochłonności oraz kosztów.

Korzyści biznesowe rozwiązania
 • poprawa sprawności procesu zarządzania zadaniami, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji zadań oraz szybką informację zwrotną o wykonanych pracach
 • optymalizacja kosztów realizacji zadań, co przyczynia się na zwiększenie efektywności kosztowej procesu realizacji zadań, optymalizację czasów dojazdów czy zmniejszenie pracochłonności procesu
 • zarządzanie brygadami z jednego miejsca
 • aktualna i rzetelna informacja o wykonywanych zadaniach
 • zdalny dostęp pracowników do listy zadań
 • monitorowanie SLA
 • poprawa kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
 • wzrost jakości obsługi Klienta

Sygnity S.A.

Jesteśmy obecni na polskim rynku IT nieprzerwanie od 25 lat. Filozofia pełnej koncentracji na Kliencie decyduje o naszym sukcesie i pozwala budować zaufanie oraz długofalowe relacje z partnerami. Nieustannie pogłębiamy i uzupełniamy wiedzę na temat branży oraz otoczenia w jakim działają nasi Klienci. Współpracę z nimi postrzegamy jako dynamiczny proces tworzenia. Jego podstawą jest zdolność do zmian, porozumienia się w każdej sytuacji i kreatywne podejście do potrzeb i rozwiązywania problemów. [ Strona internetowa ]

Sygnity S.A. proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Gospodarka wodno-kanalizacyjna »
▲  Do góry strony