Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.10.2021 17 października 2021

TGE – transparentna i bezpieczna platforma handlowa
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) pełni rolę integratora rynku, kreatora ceny referencyjnej, gwaranta bezpiecznego obrotu, a także centrum informacji, zapewniając swoim członkom i zainteresowanym podmiotom dostęp do wiarygodnych oraz aktualnych informacji giełdowych.

Oferta TGE wyróżnia się na tle innych giełd w Europie ze względu na kompleksowość oraz szeroki wachlarz produktów i usług dostępnych pod jednym dachem. Składają się na nią:

  • Rynek Towarów Giełdowych, który umożliwia zawieranie transakcji na rynku spot energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych;
  • Zorganizowana Platforma Obrotu (OTF), która pozwala na zawieranie transakcji na rynkach terminowych z dostawą energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych (instrumenty finansowe);
  • Rynek Instrumentów Finansowych, na którym odbywa się obrót uprawnieniami do emisji CO₂;
  • Giełdowy Rynek Rolny – uruchomiony w marcu 2020 roku, na którym przedmiotem handlu są pszenica, żyto i kukurydza;
  • Rejestr Świadectw Pochodzenia oraz Rejestr Gwarancji Pochodzenia, które stanowią systemy wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji.

Towarowa Giełda Energii uczestniczy w wielu projektach z zakresu współpracy międzynarodowej, których celem jest zbudowanie wspólnego rynku energii w Europie. TGE może się poszczycić statusem Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego. Giełda działa na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC w modelu PCR oraz na Rynku Dnia Bieżącego SIDC w modelu XBID. TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami REMIT.

Nieustanny dialog z uczestnikami rynku to jeden z priorytetów Towarowej Giełdy Energii. W 2020 roku powołano Radę Rynku, która jest ciałem doradczym dla Zarządu TGE w zakresie rozwoju oferty produktowej oraz wypracowania najlepszych rozwiązań dla podmiotów działających na rynku giełdowym.

Poznaj Towarową Giełdę Energii

Towarowa Giełda Energii

Firma od ponad 20 lat wdraża innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obrotu produktami energetycznymi i rolnymi, gwarantując bezpieczeństwo zawieranych transakcji na prowadzonych rynkach. Działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. W skład Grupy Kapitałowej TGE, poza Towarową Giełdą Energii, wchodzą także Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz InfoEngine. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony